O Fotografii

Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom fotografie a pýta sa čo to fotografia je a čím je fotografia dnes – je O Fotografii. Rozoberá vzťah medzi fotografiou a z nej vychádzajúcich obrazov na základe vybraných pojmov, ktoré sú s fotografiou previazané od jej vzniku ako napríklad pravda a pamäť. Prináša aj analýzu nových pojmov ako nefotografia, na základe ktorých sa fotografia javí ako nevyčerpateľné médium. Okrem toho, vďaka odfotografovaniu čiernej diery, predstavila fotografia aj svoje nové technické zázemie, ktoré túto nevyčerpateľnosť potvrdzuje. Kapitola Fotografia a akt fotografovania rozoberá posun vo vnímaní stlačenia spúšte ako afirmácie prítomnosti, kedy dnes už nejde o obsahovú stránku fotografie ale práve o performanciu – o akt stlačenia spúšťe.
Praktickú časť diplomovej práce tvorí inštalácia skladajúca sa z objektov, ktoré odkazujú k médiu fotografie a jej súčasnému stavu pričom sa tam nenachádzajú žiadne fotografie. Divák si priviká na tmu a postupne začína rozoznávať konkrétne objekty. V šere má tak možnosť uvedomovať si základné súvislosti vzniku fotografie – svetlo, priestor, čas. Práve svetlo je kľúčovým spojivom celej práce.
Písomná aj praktická časť predkladá opätovné zamyslenie sa nad momentom stlačenia spúšte a hodnotou celého procesu tak ako aj hodnoty výslednej fotografie. Cieľom diplomovej práce je prispieť k diskusii o súčasnom stave fotografie.

Ema Lančaričová

2. roč.

Mgr.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

info@emalancaricova.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ema Lančaričová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Fotografia a nové médiá

Hľadáte niekoho alebo niečo?