The Daughter's Diary

Denník dcéry. No nie tak úplne klasický, kde píšem o zvyčajnom vzťahu matka – dcéra. Denník zobrazuje negatívny vplyv odchodu matky zo života dcéry. Ako sa dieťa vyrovnáva s touto stratou?

Celá práca sa nachádza na instagrame @klemaproblems2

ENG:

The daughter’s diary. But not the classic one, where you write about the usual relationship between mother and daughter. This diary is about negative consequences of mother leaving the daughter’s life. How is the child coping with this lost?

you can find the work on my instagram @klemaproblems2

Klementína Knezlová

3. roč.

Bc.

Ateliér O fotografií

Fotografia a nové médiá

k.knezlova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klementína Knezlová

klementina_knezlova_CLAIM-4c92583b

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?