THE CUTE ANIMAL PHENOMENON • Klementína Knezlová

THE CUTE ANIMAL PHENOMENON

Náš vzťah so zvieratami sa za roky vyvinul do takej podoby, akej by ešte niekoľko rokov dozadu, nikto nepredpovedal. Autonómnosť našich životov bola zničená, človek a zviera zažívajú takmer úplné prepojenie. Tieto dve samostatné bytosti sa stávajú jedna na druhej závislé.

Práca poukazuje na fenomén, ktorý sa rozšíril v posledných rokoch na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete sú jeden z faktorov, ktorý prispel k vývinu nášho vzťahu k týmto tvorom. Zvieratá sa stávajú našim alteregom. Tento fenomén som nazvala “fenomén milého zvieratka”.

Ako však takéto milé zvieratko vyzerá?

 

Práca sa opäť ako aj minulý semester nachádza na instagrame.

https://www.instagram.com/klemaproblems2/?hl=sk

 

Share on facebook
Zdieľať

THE CUTE ANIMAL PHENOMENON • Klementína Knezlová

THE CUTE ANIMAL PHENOMENON

Náš vzťah so zvieratami sa za roky vyvinul do takej podoby, akej by ešte niekoľko rokov dozadu, nikto nepredpovedal. Autonómnosť našich životov bola zničená, človek a zviera zažívajú takmer úplné prepojenie. Tieto dve samostatné bytosti sa stávajú jedna na druhej závislé.

Práca poukazuje na fenomén, ktorý sa rozšíril v posledných rokoch na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete sú jeden z faktorov, ktorý prispel k vývinu nášho vzťahu k týmto tvorom. Zvieratá sa stávajú našim alteregom. Tento fenomén som nazvala “fenomén milého zvieratka”.

Ako však takéto milé zvieratko vyzerá?

 

Práca sa opäť ako aj minulý semester nachádza na instagrame.

https://www.instagram.com/klemaproblems2/?hl=sk

 

Share on facebook
Zdieľať

THE CUTE ANIMAL PHENOMENON • Klementína Knezlová

THE CUTE ANIMAL PHENOMENON

Náš vzťah so zvieratami sa za roky vyvinul do takej podoby, akej by ešte niekoľko rokov dozadu, nikto nepredpovedal. Autonómnosť našich životov bola zničená, človek a zviera zažívajú takmer úplné prepojenie. Tieto dve samostatné bytosti sa stávajú jedna na druhej závislé.

Práca poukazuje na fenomén, ktorý sa rozšíril v posledných rokoch na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete sú jeden z faktorov, ktorý prispel k vývinu nášho vzťahu k týmto tvorom. Zvieratá sa stávajú našim alteregom. Tento fenomén som nazvala “fenomén milého zvieratka”.

Ako však takéto milé zvieratko vyzerá?

 

Práca sa opäť ako aj minulý semester nachádza na instagrame.

https://www.instagram.com/klemaproblems2/?hl=sk

 

Share on facebook
Zdieľať

Klementína Knezlová

k.knezlova@gmail.com

421911981100

Klementína Knezlová

k.knezlova@gmail.com

421911981100

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér O fotografií

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD., Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér O fotografií

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD., Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.