THE CUTE ANIMAL PHENOMENON

Náš vzťah so zvieratami sa za roky vyvinul do takej podoby, akej by ešte niekoľko rokov dozadu, nikto nepredpovedal. Autonómnosť našich životov bola zničená, človek a zviera zažívajú takmer úplné prepojenie. Tieto dve samostatné bytosti sa stávajú jedna na druhej závislé.

Práca poukazuje na fenomén, ktorý sa rozšíril v posledných rokoch na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete sú jeden z faktorov, ktorý prispel k vývinu nášho vzťahu k týmto tvorom. Zvieratá sa stávajú našim alteregom. Tento fenomén som nazvala “fenomén milého zvieratka”.

Ako však takéto milé zvieratko vyzerá?

 

Práca sa opäť ako aj minulý semester nachádza na instagrame.

https://www.instagram.com/klemaproblems2/?hl=sk

 

Klementína Knezlová

4. roč.

Bc.

Ateliér O fotografií

Fotografia a nové médiá

k.knezlova@gmail.com

421911981100

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klementína Knezlová

klementina_knezlova_CLAIM-4c92583b

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?