My eyes will break through, spewing forth like a • Klára Kusá

My eyes will break through, spewing forth like a

Periférne videnie je definované ako neschopnosť vnímať predmety v okolí asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne. Toto prostredie sa nazýva zrakové pole. Porucha periférneho videnia je detekovaná prostredníctvom vyšetrenia s názvom perimetria. 

Skúmanie vzťahu svetla a medicíny ma doviedlo k zamýšľaniu sa nad poruchami zraku, jednak z medicínskeho a jednak z filozofického hľadiska. Vzťah medicíny spočíval v skúmaní poruchy periférneho videnia, ktorou trpím. Táto porucha v mojom prípade vzniká v dôsledku cysty v mozgu, ktorá tlačí na zrakový nerv.

Výsledok tohto vyšetrenia, ktorý zobrazuje zrakové pole každého oka ma inšpiroval k zamýšľaniu sa nad okom ako orgánom v tvare kruhu. Tvar kruhu som následne porovnávala so kruhovým tvarom šošovky fotoaparátu tvarom a s cyklom života, ktorý ma svoj začiatok, priebeh a koniec. Kládla som si otázku, či slepí ľudia, napriek alebo práve vďaka svojmu hendikepu nevidia viac ako ostatní (minimálne z filozofického hľadiska).

Rozhodla som sa preto mnohé fotografie deštruovať, a to práve s cieľom objaviť v tomto procese niečo nové, a teda zistiť, či sa deštrukcia môže stať sa istých podmienok rekonštrukciou niečoho nového.

Neskôr som našla inšpiráciu som v tvorbe R. Sikoru, ktorého konceptuálne umenie ma posunulo ďalej v uvažovaní nad cyklom života, no inšpiráciu som nachádzala aj vo filmoch, hudbe a poézii. V závere som sa dostala rozvíjala tému transcendencie a inšpirovaná R. Sikorom rozhodla vytvoriť si vlastný symbol pre život ako taký, pričom jeho podstatným prvkom sa pre mňa stala spomínaná transcendencia, či už ju chápeme vo filozofickom alebo fyzikálnom slova zmysle.

Jednotlivé fotografie použité v knihe nájdete na tomto portáli, celú knihu si môžete pozrieť  tu

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

My eyes will break through, spewing forth like a • Klára Kusá

My eyes will break through, spewing forth like a

Periférne videnie je definované ako neschopnosť vnímať predmety v okolí asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne. Toto prostredie sa nazýva zrakové pole. Porucha periférneho videnia je detekovaná prostredníctvom vyšetrenia s názvom perimetria. 

Skúmanie vzťahu svetla a medicíny ma doviedlo k zamýšľaniu sa nad poruchami zraku, jednak z medicínskeho a jednak z filozofického hľadiska. Vzťah medicíny spočíval v skúmaní poruchy periférneho videnia, ktorou trpím. Táto porucha v mojom prípade vzniká v dôsledku cysty v mozgu, ktorá tlačí na zrakový nerv.

Výsledok tohto vyšetrenia, ktorý zobrazuje zrakové pole každého oka ma inšpiroval k zamýšľaniu sa nad okom ako orgánom v tvare kruhu. Tvar kruhu som následne porovnávala so kruhovým tvarom šošovky fotoaparátu tvarom a s cyklom života, ktorý ma svoj začiatok, priebeh a koniec. Kládla som si otázku, či slepí ľudia, napriek alebo práve vďaka svojmu hendikepu nevidia viac ako ostatní (minimálne z filozofického hľadiska).

Rozhodla som sa preto mnohé fotografie deštruovať, a to práve s cieľom objaviť v tomto procese niečo nové, a teda zistiť, či sa deštrukcia môže stať sa istých podmienok rekonštrukciou niečoho nového.

Neskôr som našla inšpiráciu som v tvorbe R. Sikoru, ktorého konceptuálne umenie ma posunulo ďalej v uvažovaní nad cyklom života, no inšpiráciu som nachádzala aj vo filmoch, hudbe a poézii. V závere som sa dostala rozvíjala tému transcendencie a inšpirovaná R. Sikorom rozhodla vytvoriť si vlastný symbol pre život ako taký, pričom jeho podstatným prvkom sa pre mňa stala spomínaná transcendencia, či už ju chápeme vo filozofickom alebo fyzikálnom slova zmysle.

Jednotlivé fotografie použité v knihe nájdete na tomto portáli, celú knihu si môžete pozrieť  tu

Zdieľať

My eyes will break through, spewing forth like a • Klára Kusá

My eyes will break through, spewing forth like a

Periférne videnie je definované ako neschopnosť vnímať predmety v okolí asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne. Toto prostredie sa nazýva zrakové pole. Porucha periférneho videnia je detekovaná prostredníctvom vyšetrenia s názvom perimetria. 

Skúmanie vzťahu svetla a medicíny ma doviedlo k zamýšľaniu sa nad poruchami zraku, jednak z medicínskeho a jednak z filozofického hľadiska. Vzťah medicíny spočíval v skúmaní poruchy periférneho videnia, ktorou trpím. Táto porucha v mojom prípade vzniká v dôsledku cysty v mozgu, ktorá tlačí na zrakový nerv.

Výsledok tohto vyšetrenia, ktorý zobrazuje zrakové pole každého oka ma inšpiroval k zamýšľaniu sa nad okom ako orgánom v tvare kruhu. Tvar kruhu som následne porovnávala so kruhovým tvarom šošovky fotoaparátu tvarom a s cyklom života, ktorý ma svoj začiatok, priebeh a koniec. Kládla som si otázku, či slepí ľudia, napriek alebo práve vďaka svojmu hendikepu nevidia viac ako ostatní (minimálne z filozofického hľadiska).

Rozhodla som sa preto mnohé fotografie deštruovať, a to práve s cieľom objaviť v tomto procese niečo nové, a teda zistiť, či sa deštrukcia môže stať sa istých podmienok rekonštrukciou niečoho nového.

Neskôr som našla inšpiráciu som v tvorbe R. Sikoru, ktorého konceptuálne umenie ma posunulo ďalej v uvažovaní nad cyklom života, no inšpiráciu som nachádzala aj vo filmoch, hudbe a poézii. V závere som sa dostala rozvíjala tému transcendencie a inšpirovaná R. Sikorom rozhodla vytvoriť si vlastný symbol pre život ako taký, pričom jeho podstatným prvkom sa pre mňa stala spomínaná transcendencia, či už ju chápeme vo filozofickom alebo fyzikálnom slova zmysle.

Jednotlivé fotografie použité v knihe nájdete na tomto portáli, celú knihu si môžete pozrieť  tu

Zdieľať
710a936495863.5ece4cdb0f69c-83b4e37e

Klára Kusá

klara.kusa@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Jana Hojstričová, Olja Triaška Stefanović

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Jana Hojstričová, Olja Triaška Stefanović

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.