Visibility is a trap

Visibility is a trap je projektom, ktorý sa snaží pred diváka predostrieť nikdy sa nekončiaci paradox. Autorka sa v ňom rozhodla rozohrať s divákom hru založenú na manipulácii a kladení nikdy sa nekončiacich otázok.

K tomuto ťažko pochopiteľnému a ľahko dezintepretovateľnému projektu si autorka volí médium plagátu a videa. Plagáty sa vyjadrujú kriticky k všetkým spomínaným javom, pričom na vypovedanie istých tvrdení využívajú vizualitu net artu 80. a 90. rokov. Tematicky sa zaoberajú viditeľnosťou na (sociálnych) sieťach, cenzúrou, no spomínajú aj shaming. Tento fenomén je založený na verejnom ponížení a kritizovaní istej osoby. V dôsledku daného javu sa znižuje kredibilita daného človeka, čo môže viesť až k zničeniu jeho*jej reputácie. Shaming sa dostal do povedomia širokej verejnosti najmä vďaka vzostupu sociálnych sietí. Okrem spomínaných troch javov tu nájdeme aj kapitalizmus. Kapitalizmus je na základe týchto plagátov systémom, ktorý tieto tri javy zastrešuje, podporuje a vytvára podhubie pre kultúru shamingu.

Video pozostáva z hovoreného slova a hudby Kláry Kusej. Je doplnené fotografiami autorky, využíva vizuálne efekty spomínaných 80. a 90. rokov. Hovorené slovo je opäť explicitné, Kusá v ňom však vysvetľuje, že plagátové statementy možno nie sú také pravdivé ako sa na prvý pohľad zdá: „Aren’t you silent? Well, then fuck you, you are shamed. But are you?” Autorka v podstate vyvracia všetko doposiaľ povedané, aby sa následne stala kapitalistickým podivínom, ktorý plagáty predáva, čím sa paradox celého projektu iba znásobuje: „Hard to be happy without the systemic effort, right? Maybe capitalism isn’t so bad after all.”

V konečnom dôsledku však Kusá ponúka aj akési riešenie celého problému: „Accept vulnerabilities of the system and antisystem. Stop being so annoyed and egocentric. Grow up to be nobody (…).” V závere videa sa objavuje aj trojuholníkový graf, ktorý vysvetľuje, ako autorka chápe prepletenosť spomínaných javov na plagátoch. Trojuholník je však vo svojej stavbe naschvál navrhnutý zle. Autorka celé dielo uzatvára výrokom „Visibility is a trap.“ Výrok Michela Foucaulta pochádza z diela Dozerať a trestať, pričom táto kniha bola pre autorku inšpiratívna práve spôsobom, akým bola napísaná. Autor v prvej časti knihy niečo deklaruje, iba aby to následne poprel.

Celé dielo autorka vníma ako otvorený projekt, ktorý bude ďalej pokračovať ako nikdy sa nekončiaci paradox

• Video text • 

Capitalism supports visibility on social networks, surveilles us, follows our every step. We are silly citizens, well then let’s kill us in utero, meaning, censor us up right now. Censorship is a necessary commodity of the systemic governmental effort. Some data need to be erased, deleted, never see the light of day, people must be silent, shut up. Aren’t you silent? Well, then fuck you, you are shamed. But are you? Shaming is a necessary commodity of the systemic governmental effort. Anticapitalist scheme? Hard to say. Not anarchy. Utopia is out of fashion right now. Protopia? Maybe… Let’s buy the poster and be happy. The creator of the poster? Some capitalist weirdo browsing the Internet, meaning me. Well… Hard to be happy without the systemic effort, right? Maybe capitalism isn’t so bad after all. Give me the fucking poster. Suck up those endorphins from the newly bought item. Accept vulnerabilities of the system and antisystem. Stop being so annoyed and egocentric. Grow up to be nobody, we are full of nobodies. We are silly and fighting the system we support. Paradox. No way out. Visibility is a trap.

Texty, vizuály, zvuk, foto • Klára Kusá 

Klára Kusá

3. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

klara.kusa@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Kusá

11_KlaraKusa

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?