Budova(nie) Entity

Budova(nie) Entity je hra, v ktorej sa dozvedáš o spomienkach a histórii budovy,

ktorá to v minulosti nemala ľahké.

Vytvor si vlastný názor a porozmýšľaj o jej osude.

 

Herný svet

Hráč/-ka sa nachádza v „post apokalyptickom svete“, ktorý svojou atmosférou pri-

pomína veľmi spirituálne miesto s nejasnou minulosťou. Les, hmla a schody,

ktoré hráč/-ka môže pozorovať spĺňajú úlohu inotaju cesty, ktorú hráč/-ka pred

sebou má. V tomto svete sa vyskytujú menšie i väčšie entity, ktoré svojou prítom-

nosťou poukazujú na možný scenár histórie, no to tiež len veľmi vágne a útržkovito.

Svet vo vzťahu k hráčovi/hráčke tak nadobúda obraz mystickosti a nejasnosti. K

osudu tohto sveta sa hráč/-ka tak celkom nedopátra, no jeho postupná explorácia

hráčovi/hráčke odpovie aspoň na zlomok otázok, ktoré má. To ostatné svet necháva

na predstavivosti hráča/hráčky a jeho schopnostiach kriticky uvažovať.

 

Herný zážitok

V hre sa nachádzajú 2 typy interaktívnych prvkov.

Plne interaktívne prvky (dialóg) sú zobrazené humanoidnými entitami, ktoré hráč/-ka stretáva počas svojej cesty. Majú úlohu rozprávača. Kladú hráčovi/-ke otázky, na ktoré hráč/-ka, pre ďalší posun v hre, musí odpovedať. Tieto odpovede majú priamy dopad na výsledný jav, ktorý môže hráč/-ka pozorovať na konci hry (hra s viacerymi koncami podľa odpovedí hráča/-ky).

“Aktívne” prvky majú podobu „Reflektov (reflektujúcich artefaktov)“, ktoré sú vyo-

brazené abstraktnými tvarmi tvorenými časticami v priestore. Interakcia s nimi je

nepriama a slúžia ako akýsi archív spomienok (názory ľudí zo sociálnych sietí a nášho dotazníku). Tiež slúžia ako rozprávač, no interakcia s nimi je nepovinná. Taktiež môžu ovplyvniť hráčové/-yne rozhodnutia.

Dominik Devečka / Petra Kořenková / Kristian Shofranko

1. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

ppkorenkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dominik Devečka / Petra Kořenková / Kristian Shofranko

4

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?