Luhy • Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

Luhy

Luhy je semestrálny projekt, ktorého výsledkom je interaktívny walking simulátor vytvorený v programe Unity. Jeho cieľom je upozornenie na znečisťovanie a ignoranciu ľudí ohľadom lužných lesov, konkrétne Trenčianskych lužných lesov. Hráč sa v hre pohybuje v priestore luhov a má možnosť interagovať so zvieratami, ktoré sa však týmto zásahom človeka zmenia na odpad. Toto privádza hráča do dilemy či zvieratá nechať na pokoji alebo ich ďalej meniť na odpad. Ako inú možnosť má hráč upratať odpadky roztrúsené po luhoch, nie však tie, ktoré boli predtým zvieratá. Ku koncu hry sa prostredie zmení na industriálnu časť mesta, kde sa nachádzajú dva kontajnery. Jeden z nich ukazuje počet premenených zvierat hráčom a druhý pozbierané odpadky.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Luhy • Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

Luhy

Luhy je semestrálny projekt, ktorého výsledkom je interaktívny walking simulátor vytvorený v programe Unity. Jeho cieľom je upozornenie na znečisťovanie a ignoranciu ľudí ohľadom lužných lesov, konkrétne Trenčianskych lužných lesov. Hráč sa v hre pohybuje v priestore luhov a má možnosť interagovať so zvieratami, ktoré sa však týmto zásahom človeka zmenia na odpad. Toto privádza hráča do dilemy či zvieratá nechať na pokoji alebo ich ďalej meniť na odpad. Ako inú možnosť má hráč upratať odpadky roztrúsené po luhoch, nie však tie, ktoré boli predtým zvieratá. Ku koncu hry sa prostredie zmení na industriálnu časť mesta, kde sa nachádzajú dva kontajnery. Jeden z nich ukazuje počet premenených zvierat hráčom a druhý pozbierané odpadky.

Zdieľať

Luhy • Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

Luhy

Luhy je semestrálny projekt, ktorého výsledkom je interaktívny walking simulátor vytvorený v programe Unity. Jeho cieľom je upozornenie na znečisťovanie a ignoranciu ľudí ohľadom lužných lesov, konkrétne Trenčianskych lužných lesov. Hráč sa v hre pohybuje v priestore luhov a má možnosť interagovať so zvieratami, ktoré sa však týmto zásahom človeka zmenia na odpad. Toto privádza hráča do dilemy či zvieratá nechať na pokoji alebo ich ďalej meniť na odpad. Ako inú možnosť má hráč upratať odpadky roztrúsené po luhoch, nie však tie, ktoré boli predtým zvieratá. Ku koncu hry sa prostredie zmení na industriálnu časť mesta, kde sa nachádzajú dva kontajnery. Jeden z nich ukazuje počet premenených zvierat hráčom a druhý pozbierané odpadky.

Zdieľať

Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

Jan.Konecny@student.vsvu.sk

Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

Jan.Konecny@student.vsvu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.