Luhy

Luhy je semestrálny projekt, ktorého výsledkom je interaktívny walking simulátor vytvorený v programe Unity. Jeho cieľom je upozornenie na znečisťovanie a ignoranciu ľudí ohľadom lužných lesov, konkrétne Trenčianskych lužných lesov. Hráč sa v hre pohybuje v priestore luhov a má možnosť interagovať so zvieratami, ktoré sa však týmto zásahom človeka zmenia na odpad. Toto privádza hráča do dilemy či zvieratá nechať na pokoji alebo ich ďalej meniť na odpad. Ako inú možnosť má hráč upratať odpadky roztrúsené po luhoch, nie však tie, ktoré boli predtým zvieratá. Ku koncu hry sa prostredie zmení na industriálnu časť mesta, kde sa nachádzajú dva kontajnery. Jeden z nich ukazuje počet premenených zvierat hráčom a druhý pozbierané odpadky.

Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

1. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

Jan.Konecny@student.vsvu.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ján Konečný, Viktória Ann Bračoková, Miroslav Čuridlo

qqqwew-3ed7f410

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?