Vesmír z rolky filmu

Moja práca je kód ,ktorý pomocou farieb vo fotke vytvorí 3d graf všetkých farieb na všetkých fotkách z analógového filmu. Používam hodnoty RGB a HSV, ktoré postupne vymieňam na osiach aby som dosiahol rôzne abstraktné tvary a obrazce. Hlavnou myšlienkou práce je porovnať “vesmír” z fotiek z môjho filmu oproti filmu môjho dedka. V práci používam vždy 3 rôzne súradnica a sledujem ako sa menia “vesmíry”.

Ján Konečný

1. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

Jan.Konecny@student.vsvu.sk

421944447320

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ján Konečný

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?