Vesmír z rolky filmu • Ján Konečný

Vesmír z rolky filmu

Moja práca je kód ,ktorý pomocou farieb vo fotke vytvorí 3d graf všetkých farieb na všetkých fotkách z analógového filmu. Používam hodnoty RGB a HSV, ktoré postupne vymieňam na osiach aby som dosiahol rôzne abstraktné tvary a obrazce. Hlavnou myšlienkou práce je porovnať “vesmír” z fotiek z môjho filmu oproti filmu môjho dedka. V práci používam vždy 3 rôzne súradnica a sledujem ako sa menia “vesmíry”.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vesmír z rolky filmu • Ján Konečný

Vesmír z rolky filmu

Moja práca je kód ,ktorý pomocou farieb vo fotke vytvorí 3d graf všetkých farieb na všetkých fotkách z analógového filmu. Používam hodnoty RGB a HSV, ktoré postupne vymieňam na osiach aby som dosiahol rôzne abstraktné tvary a obrazce. Hlavnou myšlienkou práce je porovnať “vesmír” z fotiek z môjho filmu oproti filmu môjho dedka. V práci používam vždy 3 rôzne súradnica a sledujem ako sa menia “vesmíry”.

Zdieľať

Vesmír z rolky filmu • Ján Konečný

Vesmír z rolky filmu

Moja práca je kód ,ktorý pomocou farieb vo fotke vytvorí 3d graf všetkých farieb na všetkých fotkách z analógového filmu. Používam hodnoty RGB a HSV, ktoré postupne vymieňam na osiach aby som dosiahol rôzne abstraktné tvary a obrazce. Hlavnou myšlienkou práce je porovnať “vesmír” z fotiek z môjho filmu oproti filmu môjho dedka. V práci používam vždy 3 rôzne súradnica a sledujem ako sa menia “vesmíry”.

Zdieľať
Konecny_Jan-61d41fbd

Ján Konečný

Jan.Konecny@student.vsvu.sk

421944447318

Konecny_Jan-61d41fbd

Ján Konečný

Jan.Konecny@student.vsvu.sk

421944447318

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.