Konšpiračná atrofia / Conspirational atrophy • Emma Zahradníková

Konšpiračná atrofia • Conspirational atrophy

Konšpiračná atrofia – choroba sociálnych sietí

Hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie. Pri informovaní o nečakaných udalostiach či katastrofách sa mnohé inštitúcie spoliehajú aj na sociálne médiá. Okoloidúci mnohokrát uverejňujú príspevky o tom, čo sa deje, následkom čoho sú informácie na sociálnych sieťach rýchlejšie a „bohatšie“, ako oficiálne správy. Vplyvom vyburcovaných emócií, bezmocnosti, či neporozumeniu sú často nafúknuté, domýšľané ale nezriedka zámerne aj vymyslené. Vplyvu sociálnych médií sa vystavujeme deň čo deň. Ale dokážeme filtrovať podstatné a pravdivé informácie od falošných či irelevantných?

V mojej semestrálnej práci som sa zaoberala vizualizáciou dát z MRI 2D snímok vo formáte DICOM a NIfTI následnou konverziou a rekonštrukciou do 3D modelu. Išlo zhruba o 5100 snímok. V druhej časti som pracovala s vytvoreným 3D modelom.

Mozog bol rekonštruovaný pomocou dvoch nástrojov, ktoré inak slúžia na medicínske účely. Pôvodné 2D MRI snímky boli zaznamenávané 100 hodín cez 7-Tesla MRI Scanner. Išlo o mozog 58 ročnej ženy, bez anamnézy neurologického ochorenia, ktorá svoj mozog darovala na výskum.

Do 3D modelu som sa za pomoci software TouchDesigner pokúšala pomocou vyfiltrovaných informácií generovať diery, znázorňujúce akési „gumovanie“ mozgu, ku ktorému sa dá prirovnať nekritické vystavovanie sa konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Diery sú vytvárané cez voice input, teda hlasom cez mikrofón. Dáta konšpiračných teórií som prevzala z datasetu Reddit Conspiracy Theory. Ide o konšpiračné teórie zozbierané na Reddite. Svietivý pohybujúci efekt na rotujúcom mozgu zobrazuje neurotransmittery – prijímanie informácií.

Hlavnou inšpiráciou bola Alzheimerova choroba, ktorá spôsobuje nevratné zmeny v mozgových štruktúrach a úbytok mozgovej hmoty. A taktiež vizualizáciou dát Davida McCandlessa, ktorá zobrazuje vlny globálnej paniky vyvolávanej mediálnym zosilnením obávaných tém.

 

Na videu je použitý testovací model, pretože išlo o objemné súbory a na spracovanie projektu je potrebný vysoký výkon.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Konšpiračná atrofia / Conspirational atrophy • Emma Zahradníková

Konšpiračná atrofia • Conspirational atrophy

Konšpiračná atrofia – choroba sociálnych sietí

Hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie. Pri informovaní o nečakaných udalostiach či katastrofách sa mnohé inštitúcie spoliehajú aj na sociálne médiá. Okoloidúci mnohokrát uverejňujú príspevky o tom, čo sa deje, následkom čoho sú informácie na sociálnych sieťach rýchlejšie a „bohatšie“, ako oficiálne správy. Vplyvom vyburcovaných emócií, bezmocnosti, či neporozumeniu sú často nafúknuté, domýšľané ale nezriedka zámerne aj vymyslené. Vplyvu sociálnych médií sa vystavujeme deň čo deň. Ale dokážeme filtrovať podstatné a pravdivé informácie od falošných či irelevantných?

V mojej semestrálnej práci som sa zaoberala vizualizáciou dát z MRI 2D snímok vo formáte DICOM a NIfTI následnou konverziou a rekonštrukciou do 3D modelu. Išlo zhruba o 5100 snímok. V druhej časti som pracovala s vytvoreným 3D modelom.

Mozog bol rekonštruovaný pomocou dvoch nástrojov, ktoré inak slúžia na medicínske účely. Pôvodné 2D MRI snímky boli zaznamenávané 100 hodín cez 7-Tesla MRI Scanner. Išlo o mozog 58 ročnej ženy, bez anamnézy neurologického ochorenia, ktorá svoj mozog darovala na výskum.

Do 3D modelu som sa za pomoci software TouchDesigner pokúšala pomocou vyfiltrovaných informácií generovať diery, znázorňujúce akési „gumovanie“ mozgu, ku ktorému sa dá prirovnať nekritické vystavovanie sa konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Diery sú vytvárané cez voice input, teda hlasom cez mikrofón. Dáta konšpiračných teórií som prevzala z datasetu Reddit Conspiracy Theory. Ide o konšpiračné teórie zozbierané na Reddite. Svietivý pohybujúci efekt na rotujúcom mozgu zobrazuje neurotransmittery – prijímanie informácií.

Hlavnou inšpiráciou bola Alzheimerova choroba, ktorá spôsobuje nevratné zmeny v mozgových štruktúrach a úbytok mozgovej hmoty. A taktiež vizualizáciou dát Davida McCandlessa, ktorá zobrazuje vlny globálnej paniky vyvolávanej mediálnym zosilnením obávaných tém.

 

Na videu je použitý testovací model, pretože išlo o objemné súbory a na spracovanie projektu je potrebný vysoký výkon.

Zdieľať

Konšpiračná atrofia / Conspirational atrophy • Emma Zahradníková

Konšpiračná atrofia • Conspirational atrophy

Konšpiračná atrofia – choroba sociálnych sietí

Hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie. Pri informovaní o nečakaných udalostiach či katastrofách sa mnohé inštitúcie spoliehajú aj na sociálne médiá. Okoloidúci mnohokrát uverejňujú príspevky o tom, čo sa deje, následkom čoho sú informácie na sociálnych sieťach rýchlejšie a „bohatšie“, ako oficiálne správy. Vplyvom vyburcovaných emócií, bezmocnosti, či neporozumeniu sú často nafúknuté, domýšľané ale nezriedka zámerne aj vymyslené. Vplyvu sociálnych médií sa vystavujeme deň čo deň. Ale dokážeme filtrovať podstatné a pravdivé informácie od falošných či irelevantných?

V mojej semestrálnej práci som sa zaoberala vizualizáciou dát z MRI 2D snímok vo formáte DICOM a NIfTI následnou konverziou a rekonštrukciou do 3D modelu. Išlo zhruba o 5100 snímok. V druhej časti som pracovala s vytvoreným 3D modelom.

Mozog bol rekonštruovaný pomocou dvoch nástrojov, ktoré inak slúžia na medicínske účely. Pôvodné 2D MRI snímky boli zaznamenávané 100 hodín cez 7-Tesla MRI Scanner. Išlo o mozog 58 ročnej ženy, bez anamnézy neurologického ochorenia, ktorá svoj mozog darovala na výskum.

Do 3D modelu som sa za pomoci software TouchDesigner pokúšala pomocou vyfiltrovaných informácií generovať diery, znázorňujúce akési „gumovanie“ mozgu, ku ktorému sa dá prirovnať nekritické vystavovanie sa konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Diery sú vytvárané cez voice input, teda hlasom cez mikrofón. Dáta konšpiračných teórií som prevzala z datasetu Reddit Conspiracy Theory. Ide o konšpiračné teórie zozbierané na Reddite. Svietivý pohybujúci efekt na rotujúcom mozgu zobrazuje neurotransmittery – prijímanie informácií.

Hlavnou inšpiráciou bola Alzheimerova choroba, ktorá spôsobuje nevratné zmeny v mozgových štruktúrach a úbytok mozgovej hmoty. A taktiež vizualizáciou dát Davida McCandlessa, ktorá zobrazuje vlny globálnej paniky vyvolávanej mediálnym zosilnením obávaných tém.

 

Na videu je použitý testovací model, pretože išlo o objemné súbory a na spracovanie projektu je potrebný vysoký výkon.

Zdieľať
Emma_Zahradníkoválow-73cda6a1

Emma Zahradníková

emma.zahradnikova@gmail.com

Emma_Zahradníkoválow-73cda6a1

Emma Zahradníková

emma.zahradnikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.