Konšpiračná atrofia • Conspirational atrophy

Konšpiračná atrofia – choroba sociálnych sietí

Hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie. Pri informovaní o nečakaných udalostiach či katastrofách sa mnohé inštitúcie spoliehajú aj na sociálne médiá. Okoloidúci mnohokrát uverejňujú príspevky o tom, čo sa deje, následkom čoho sú informácie na sociálnych sieťach rýchlejšie a „bohatšie“, ako oficiálne správy. Vplyvom vyburcovaných emócií, bezmocnosti, či neporozumeniu sú často nafúknuté, domýšľané ale nezriedka zámerne aj vymyslené. Vplyvu sociálnych médií sa vystavujeme deň čo deň. Ale dokážeme filtrovať podstatné a pravdivé informácie od falošných či irelevantných?

V mojej semestrálnej práci som sa zaoberala vizualizáciou dát z MRI 2D snímok vo formáte DICOM a NIfTI následnou konverziou a rekonštrukciou do 3D modelu. Išlo zhruba o 5100 snímok. V druhej časti som pracovala s vytvoreným 3D modelom.

Mozog bol rekonštruovaný pomocou dvoch nástrojov, ktoré inak slúžia na medicínske účely. Pôvodné 2D MRI snímky boli zaznamenávané 100 hodín cez 7-Tesla MRI Scanner. Išlo o mozog 58 ročnej ženy, bez anamnézy neurologického ochorenia, ktorá svoj mozog darovala na výskum.

Do 3D modelu som sa za pomoci software TouchDesigner pokúšala pomocou vyfiltrovaných informácií generovať diery, znázorňujúce akési „gumovanie“ mozgu, ku ktorému sa dá prirovnať nekritické vystavovanie sa konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Diery sú vytvárané cez voice input, teda hlasom cez mikrofón. Dáta konšpiračných teórií som prevzala z datasetu Reddit Conspiracy Theory. Ide o konšpiračné teórie zozbierané na Reddite. Svietivý pohybujúci efekt na rotujúcom mozgu zobrazuje neurotransmittery – prijímanie informácií.

Hlavnou inšpiráciou bola Alzheimerova choroba, ktorá spôsobuje nevratné zmeny v mozgových štruktúrach a úbytok mozgovej hmoty. A taktiež vizualizáciou dát Davida McCandlessa, ktorá zobrazuje vlny globálnej paniky vyvolávanej mediálnym zosilnením obávaných tém.

 

Na videu je použitý testovací model, pretože išlo o objemné súbory a na spracovanie projektu je potrebný vysoký výkon.

Emma Zahradníková

2. roč.

Bc.

Sprievodca galaxiou

Digitálne umenia

emma.zahradnikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Emma Zahradníková

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?