(not)apanicattack • Natália Zajačiková

(not)apanicattack

Sonifikácia a vizualizácia panického záchvatu.

Hodnoty biochemických reakcií a zmien v tele vedecky zachytených a zaznamenaných počas panického záchvatu použité ako vstupné parametre v programovacom jazyku supercollider, ktorý vytvára zvukovú kompozíciu.

VQGan neural network vytvárajúca vizuály na základe textových vedeckých štúdií, obsahujúcich číselné hodnoty o panickom záchvate.

Počas vytvárania zvukovej stopy som sama mala veľakrát nutkanie niečo nasilu “pridať” alebo zosilniť, niečo zmeniť, aby to vyzeralo /resp. znelo/ tak, ako by som si ja sama predstavovala ako by panický záchvat znieť mal.  Pri práci s VQGan som naopak nemala žiadnu možnosť ako ovplyvniť výsledný vizuál. 

Panických záchvat je pre ľudí “číry terror”, pocit charakteristický popisom “mal/mala som pocit, že zomieram” a aj preto sa mi tu naskytuje otázka: “Môžem sa ako osoba, ktorá panický záchvat zažila, stotožniť s týmto video?”. Exaktné hodnoty vychádzajúce zo štúdií vs. pocity, ktoré ľudia počas panického záchvatu majú zrejme v tomto prípade v zhode.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

(not)apanicattack • Natália Zajačiková

(not)apanicattack

Sonifikácia a vizualizácia panického záchvatu.

Hodnoty biochemických reakcií a zmien v tele vedecky zachytených a zaznamenaných počas panického záchvatu použité ako vstupné parametre v programovacom jazyku supercollider, ktorý vytvára zvukovú kompozíciu.

VQGan neural network vytvárajúca vizuály na základe textových vedeckých štúdií, obsahujúcich číselné hodnoty o panickom záchvate.

Počas vytvárania zvukovej stopy som sama mala veľakrát nutkanie niečo nasilu “pridať” alebo zosilniť, niečo zmeniť, aby to vyzeralo /resp. znelo/ tak, ako by som si ja sama predstavovala ako by panický záchvat znieť mal.  Pri práci s VQGan som naopak nemala žiadnu možnosť ako ovplyvniť výsledný vizuál. 

Panických záchvat je pre ľudí “číry terror”, pocit charakteristický popisom “mal/mala som pocit, že zomieram” a aj preto sa mi tu naskytuje otázka: “Môžem sa ako osoba, ktorá panický záchvat zažila, stotožniť s týmto video?”. Exaktné hodnoty vychádzajúce zo štúdií vs. pocity, ktoré ľudia počas panického záchvatu majú zrejme v tomto prípade v zhode.

Zdieľať

(not)apanicattack • Natália Zajačiková

(not)apanicattack

Sonifikácia a vizualizácia panického záchvatu.

Hodnoty biochemických reakcií a zmien v tele vedecky zachytených a zaznamenaných počas panického záchvatu použité ako vstupné parametre v programovacom jazyku supercollider, ktorý vytvára zvukovú kompozíciu.

VQGan neural network vytvárajúca vizuály na základe textových vedeckých štúdií, obsahujúcich číselné hodnoty o panickom záchvate.

Počas vytvárania zvukovej stopy som sama mala veľakrát nutkanie niečo nasilu “pridať” alebo zosilniť, niečo zmeniť, aby to vyzeralo /resp. znelo/ tak, ako by som si ja sama predstavovala ako by panický záchvat znieť mal.  Pri práci s VQGan som naopak nemala žiadnu možnosť ako ovplyvniť výsledný vizuál. 

Panických záchvat je pre ľudí “číry terror”, pocit charakteristický popisom “mal/mala som pocit, že zomieram” a aj preto sa mi tu naskytuje otázka: “Môžem sa ako osoba, ktorá panický záchvat zažila, stotožniť s týmto video?”. Exaktné hodnoty vychádzajúce zo štúdií vs. pocity, ktoré ľudia počas panického záchvatu majú zrejme v tomto prípade v zhode.

Zdieľať

Natália Zajačiková

nataliazajacikova@gmail.com

Natália Zajačiková

nataliazajacikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.