Sentiment radar

Na tému dátovej vizualizácie som pracovala na návrhu aplikácie, ktorá by zobrazovala aktuálne riešené témy na sociálnych sieťach. Scenéria (počasie) sa mení podľa emócie, ktorá v témach (Twitter topics) prevláda. Jednotlivé scenérie sú vytvárané na základé dát o sentimente v príspevkoch z Twitteru za obdobie 28.1.2020 až 1.9.2021. Dataset monitoroval príspevky súviasiace s koronavírusom a intenzitu emócií prevládajúcich v každom príspevku.

Viktoria Arvayova

3. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

viki.arvay@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Viktoria Arvayova

Snímka obrazovky 2021-09-09 o 9.18-68917f04

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?