All that we were, are, and will become • Natália Zajačiková

All that we were, are, and will become

ENG

The quest for understanding the purpose and significance of our existence dates back to the dawn of human history. Around 2200, for the first time ever, mankind was gifted with answers to the most profound philosophical questions of the age, and this newfound knowledge about the nature of being sparked a fascination that extended to practical possibilities as well. As part of this exhibition, recordings of statements from philosophers of “first” or “original” philosophy, such as Socrates, Emerson, and Kierkegaard, are on display. These great thinkers expound upon the answers that defined the focus of their life’s work. With the popularisation of the ability to communicate across the divide of life and death, postcards were also preserved. These postcards, which were to be delivered by 2022, offer us fragmentary and authentic testimony about the newly-created circumstances of the time. These postcards and the pictures  “All that we were, are, and will become” serve as the first preserved family portraits, representing everything and everyone that we are thus far, those who came before us, and those who will come after us.

SVK

Odhalenie odpovedí o zmysle našej existencie sa datuje okolo roku 2200. V tom čase ľudstvo historicky po prvýkrát dostalo odpovede na najväčšie filozofické otázky tej doby a fascinácia z nových poznatkoch  „o bytí” sa preniesla aj do praktických možností: bola uskutočnená prvá  komunikácia s bytosťami, ktoré už nežijú. Súčasťou tejto expozície sú nahrávky vyjadrení filozofov  „pôvodnej” alebo tiež „prvej filozofie” ako sú Sokrates, Emerson, Kierkegaard, ktorí vysvetľujú odpovede, ktoré definovali ich celoživotné práce. Spopularizovaním sa možnosti komunikácie naprieč bytím sa tiež zachovali pohľadnice, ktoré mali byť doručené do roku 2022 a ktoré nám fragmentovo podávajú autentické svedectvo o novovzniknutých okolnostiach. Pohľadnice, rovnako ako aj obrazy na stenách sú prvými dochovanými rodinnými portrétmi, znázorneniami „všetkého a všetkých, kým sme doposiaľ, tých, ktorí boli pred nami a tých, ktorí budú po nás.”

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

All that we were, are, and will become • Natália Zajačiková

All that we were, are, and will become

ENG

The quest for understanding the purpose and significance of our existence dates back to the dawn of human history. Around 2200, for the first time ever, mankind was gifted with answers to the most profound philosophical questions of the age, and this newfound knowledge about the nature of being sparked a fascination that extended to practical possibilities as well. As part of this exhibition, recordings of statements from philosophers of “first” or “original” philosophy, such as Socrates, Emerson, and Kierkegaard, are on display. These great thinkers expound upon the answers that defined the focus of their life’s work. With the popularisation of the ability to communicate across the divide of life and death, postcards were also preserved. These postcards, which were to be delivered by 2022, offer us fragmentary and authentic testimony about the newly-created circumstances of the time. These postcards and the pictures  “All that we were, are, and will become” serve as the first preserved family portraits, representing everything and everyone that we are thus far, those who came before us, and those who will come after us.

SVK

Odhalenie odpovedí o zmysle našej existencie sa datuje okolo roku 2200. V tom čase ľudstvo historicky po prvýkrát dostalo odpovede na najväčšie filozofické otázky tej doby a fascinácia z nových poznatkoch  „o bytí” sa preniesla aj do praktických možností: bola uskutočnená prvá  komunikácia s bytosťami, ktoré už nežijú. Súčasťou tejto expozície sú nahrávky vyjadrení filozofov  „pôvodnej” alebo tiež „prvej filozofie” ako sú Sokrates, Emerson, Kierkegaard, ktorí vysvetľujú odpovede, ktoré definovali ich celoživotné práce. Spopularizovaním sa možnosti komunikácie naprieč bytím sa tiež zachovali pohľadnice, ktoré mali byť doručené do roku 2022 a ktoré nám fragmentovo podávajú autentické svedectvo o novovzniknutých okolnostiach. Pohľadnice, rovnako ako aj obrazy na stenách sú prvými dochovanými rodinnými portrétmi, znázorneniami „všetkého a všetkých, kým sme doposiaľ, tých, ktorí boli pred nami a tých, ktorí budú po nás.”

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

All that we were, are, and will become • Natália Zajačiková

All that we were, are, and will become

ENG

The quest for understanding the purpose and significance of our existence dates back to the dawn of human history. Around 2200, for the first time ever, mankind was gifted with answers to the most profound philosophical questions of the age, and this newfound knowledge about the nature of being sparked a fascination that extended to practical possibilities as well. As part of this exhibition, recordings of statements from philosophers of “first” or “original” philosophy, such as Socrates, Emerson, and Kierkegaard, are on display. These great thinkers expound upon the answers that defined the focus of their life’s work. With the popularisation of the ability to communicate across the divide of life and death, postcards were also preserved. These postcards, which were to be delivered by 2022, offer us fragmentary and authentic testimony about the newly-created circumstances of the time. These postcards and the pictures  “All that we were, are, and will become” serve as the first preserved family portraits, representing everything and everyone that we are thus far, those who came before us, and those who will come after us.

SVK

Odhalenie odpovedí o zmysle našej existencie sa datuje okolo roku 2200. V tom čase ľudstvo historicky po prvýkrát dostalo odpovede na najväčšie filozofické otázky tej doby a fascinácia z nových poznatkoch  „o bytí” sa preniesla aj do praktických možností: bola uskutočnená prvá  komunikácia s bytosťami, ktoré už nežijú. Súčasťou tejto expozície sú nahrávky vyjadrení filozofov  „pôvodnej” alebo tiež „prvej filozofie” ako sú Sokrates, Emerson, Kierkegaard, ktorí vysvetľujú odpovede, ktoré definovali ich celoživotné práce. Spopularizovaním sa možnosti komunikácie naprieč bytím sa tiež zachovali pohľadnice, ktoré mali byť doručené do roku 2022 a ktoré nám fragmentovo podávajú autentické svedectvo o novovzniknutých okolnostiach. Pohľadnice, rovnako ako aj obrazy na stenách sú prvými dochovanými rodinnými portrétmi, znázorneniami „všetkého a všetkých, kým sme doposiaľ, tých, ktorí boli pred nami a tých, ktorí budú po nás.”

Zdieľať
avatar-b9225d9b

Natália Zajačiková

nataliazajacikova@gmail.com

avatar-b9225d9b

Natália Zajačiková

nataliazajacikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Csefálvay, ArtD., Mgr. Matej Novotný, PhD., Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Csefálvay, ArtD., Mgr. Matej Novotný, PhD., Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.