MEMORY RING

Pri archeologickom náleze s názvom Memory Ring je možné bližšie skúmať šperky, ktoré ľudia v rokoch 2100 až 2200 využívali na uchovávanie spomienok a osobných historií v kontexte ich života. 
Artefakt v spojení s naratívnym obsahom približuje a dáva do pozornosti dôležité informácie ako vek, mená alebo záujmy, či povahy bežných ľudí pohybujúcich sa svetom. Pri tomto náleze je však možné pozorovať aj úlomky šperku a rozfragmentované životné údalosti, ktoré danú osobu zahaľujú rúškom tajomstva a nechávajú pozorovateľa
vyčítať ich životnú spoveď v podaní naratívov. Tvar jednotlivých šperkov vznikol pomocou algoritmu, ktorý na základe jednotlivých premenných, ktoré jedinca špecifikujú pracoval s geometriou jednotlivých šperkov.

Samuel Hagara

1. roč.

Bc.

Sprievodca galaxiou

Digitálne umenia

samuelhagara267@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Samuel Hagara

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

titulnyobrazok-f2e5ca17

Hľadáte niekoho alebo niečo?