MEMORY RING • Samuel Hagara

MEMORY RING

Pri archeologickom náleze s názvom Memory Ring je možné bližšie skúmať šperky, ktoré ľudia v rokoch 2100 až 2200 využívali na uchovávanie spomienok a osobných historií v kontexte ich života. 
Artefakt v spojení s naratívnym obsahom približuje a dáva do pozornosti dôležité informácie ako vek, mená alebo záujmy, či povahy bežných ľudí pohybujúcich sa svetom. Pri tomto náleze je však možné pozorovať aj úlomky šperku a rozfragmentované životné údalosti, ktoré danú osobu zahaľujú rúškom tajomstva a nechávajú pozorovateľa
vyčítať ich životnú spoveď v podaní naratívov. Tvar jednotlivých šperkov vznikol pomocou algoritmu, ktorý na základe jednotlivých premenných, ktoré jedinca špecifikujú pracoval s geometriou jednotlivých šperkov.
Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Samuel Hagara

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

MEMORY RING • Samuel Hagara

MEMORY RING

Pri archeologickom náleze s názvom Memory Ring je možné bližšie skúmať šperky, ktoré ľudia v rokoch 2100 až 2200 využívali na uchovávanie spomienok a osobných historií v kontexte ich života. 
Artefakt v spojení s naratívnym obsahom približuje a dáva do pozornosti dôležité informácie ako vek, mená alebo záujmy, či povahy bežných ľudí pohybujúcich sa svetom. Pri tomto náleze je však možné pozorovať aj úlomky šperku a rozfragmentované životné údalosti, ktoré danú osobu zahaľujú rúškom tajomstva a nechávajú pozorovateľa
vyčítať ich životnú spoveď v podaní naratívov. Tvar jednotlivých šperkov vznikol pomocou algoritmu, ktorý na základe jednotlivých premenných, ktoré jedinca špecifikujú pracoval s geometriou jednotlivých šperkov.
Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Samuel Hagara

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

MEMORY RING • Samuel Hagara

MEMORY RING

Pri archeologickom náleze s názvom Memory Ring je možné bližšie skúmať šperky, ktoré ľudia v rokoch 2100 až 2200 využívali na uchovávanie spomienok a osobných historií v kontexte ich života. 
Artefakt v spojení s naratívnym obsahom približuje a dáva do pozornosti dôležité informácie ako vek, mená alebo záujmy, či povahy bežných ľudí pohybujúcich sa svetom. Pri tomto náleze je však možné pozorovať aj úlomky šperku a rozfragmentované životné údalosti, ktoré danú osobu zahaľujú rúškom tajomstva a nechávajú pozorovateľa
vyčítať ich životnú spoveď v podaní naratívov. Tvar jednotlivých šperkov vznikol pomocou algoritmu, ktorý na základe jednotlivých premenných, ktoré jedinca špecifikujú pracoval s geometriou jednotlivých šperkov.
Zdieľať

Samuel Hagara

samuelhagara267@gmail.com

Samuel Hagara

samuelhagara267@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Csefálvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Csefálvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Ďalšie príspevky študenta*ky

Samuel Hagara

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.