Y2222

[EN]
A new technology that can store people’s memories was invented in the year 2222. It’s known as a “Memory-Ring”. People were now able to record and play their memories and dreams using this miraculous device, which completely changed the way society interacted with media and each other.

[SK]
V roku 2222 bola vynájdená nová technológia, ktorá dokáže uchovávať ľudské spomienky. Je známa ako “Memory-Ring“. Ľudia teraz mohli pomocou tohto zázračného zariadenia zaznamenávať a prehrávať svoje spomienky a sny, čo úplne zmenilo spôsob, akým spoločnosť komunikovala s médiami a medzi sebou navzájom.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Kirill Melnikov

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

Y2222

[EN]
A new technology that can store people’s memories was invented in the year 2222. It’s known as a “Memory-Ring”. People were now able to record and play their memories and dreams using this miraculous device, which completely changed the way society interacted with media and each other.

[SK]
V roku 2222 bola vynájdená nová technológia, ktorá dokáže uchovávať ľudské spomienky. Je známa ako “Memory-Ring“. Ľudia teraz mohli pomocou tohto zázračného zariadenia zaznamenávať a prehrávať svoje spomienky a sny, čo úplne zmenilo spôsob, akým spoločnosť komunikovala s médiami a medzi sebou navzájom.

Zdieľať

Y2222

[EN]
A new technology that can store people’s memories was invented in the year 2222. It’s known as a “Memory-Ring”. People were now able to record and play their memories and dreams using this miraculous device, which completely changed the way society interacted with media and each other.

[SK]
V roku 2222 bola vynájdená nová technológia, ktorá dokáže uchovávať ľudské spomienky. Je známa ako “Memory-Ring“. Ľudia teraz mohli pomocou tohto zázračného zariadenia zaznamenávať a prehrávať svoje spomienky a sny, čo úplne zmenilo spôsob, akým spoločnosť komunikovala s médiami a medzi sebou navzájom.

Zdieľať
Y2222 __ 360 VR AUDIO-VISUAL EXPERIENCE - YouTube - 0 -c7fc9a93

Kirill Melnikov

meloq.work@gmail.com

Y2222 __ 360 VR AUDIO-VISUAL EXPERIENCE - YouTube - 0 -c7fc9a93

Kirill Melnikov

meloq.work@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitalne Umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD., Mgr. Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitalne Umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD., Mgr. Matej Novotný, PhD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.