Y2222

[EN]
A new technology that can store people’s memories was invented in the year 2222. It’s known as a “Memory-Ring”. People were now able to record and play their memories and dreams using this miraculous device, which completely changed the way society interacted with media and each other.

[SK]
V roku 2222 bola vynájdená nová technológia, ktorá dokáže uchovávať ľudské spomienky. Je známa ako “Memory-Ring“. Ľudia teraz mohli pomocou tohto zázračného zariadenia zaznamenávať a prehrávať svoje spomienky a sny, čo úplne zmenilo spôsob, akým spoločnosť komunikovala s médiami a medzi sebou navzájom.

Kirill Melnikov

1. roč.

Bc.

Digitalne Umenia

Digitálne umenia

meloq.work@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kirill Melnikov

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

Hľadáte niekoho alebo niečo?