Worldbuilding 2205

Predstavte si že ste archeológom v budúcnosti, vrstva po vrstve odhaľujete neznámu kultúru podľa stôp, ktoré zanechali. Nachádzate útržky mediálneho obsahu, produkty, príbehy, a skladáte význam, snažíte sa porozumieť celku, dôvodom. Prežívate radosť z objavovania a cez objavovanie iných kultúr prehodnocujete prítomnosť…

Semestrálna téma na zimný semester 2022 bola Worldbulding, kde sme mali špekulovať o budúcnosti o 200 rokov.
V mojom projekte som sa zamerala na automatizáciu mnohých prác robotmi. Mestá pre narastajúci počet týchto pracovníkov museli vybudovať distrikty, kde môžu prečkať čas do šichty, dobiť si energiu alebo byť opravený. Ovládaný sú už vyspelou umelou inteligenciou, plnia rozkazy, ktoré majú od výroby naprogramované, no za 200 rokov sa AI vyvnulo. Robotíci začali cítiť a vytvárať si vlastné cesty ich životom. Začali protestovať, chcú viac než len prácu, odtŕhajú sa od naprogramovaných rozkazov a začínajú si vytvárať vlastné. V tom okamihu však stratia podporu štátom a sú prenasledovaný.

V očiach ľudí automatizácia priniesla svoje klady aj zápory. Na jednej strane sa zachránia ľudské životy, medici či hasiči nemusia riskovať svoje životy pri nebezpečych zásahoch, pošlú robotíkov. Na druhej strane budovy slúžiace robotom nie sú obývateľné ľudmi, počet nehnuteľností sa tak zmenšil, na trhu je menej pracovných ponúk, v chudobnejších lokalitách narástol počet ľudí bez domova, ktorí sa začali zdržiavať práve pri týchto oblastiach obyvaných robotmi.

Nastáva tu sociálna zmena, kde sa začínajú vytvárať zväzy ľudí a deviantných robotíkov. Navzájom sa snažia pomôcť si, no je to ešte len revolúcia vo svojích prvých štádiach a čas ukáže, aký bude jej výsledok.

Victoria Ann Bračoková

2. roč.

bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

victoriabracokova@protonmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Victoria Ann Bračoková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?