Worldbuilding 2205

Predstavte si že ste archeológom v budúcnosti, vrstva po vrstve odhaľujete neznámu kultúru podľa stôp, ktoré zanechali. Nachádzate útržky mediálneho obsahu, produkty, príbehy, a skladáte význam, snažíte sa porozumieť celku, dôvodom. Prežívate radosť z objavovania a cez objavovanie iných kultúr prehodnocujete prítomnosť…

Semestrálna téma na zimný semester 2022 bola Worldbulding, kde sme mali špekulovať o budúcnosti o 200 rokov.
V mojom projekte som sa zamerala na automatizáciu mnohých prác robotmi. Mestá pre narastajúci počet týchto pracovníkov museli vybudovať distrikty, kde môžu prečkať čas do šichty, dobiť si energiu alebo byť opravený. Ovládaný sú už vyspelou umelou inteligenciou, plnia rozkazy, ktoré majú od výroby naprogramované, no za 200 rokov sa AI vyvnulo. Robotíci začali cítiť a vytvárať si vlastné cesty ich životom. Začali protestovať, chcú viac než len prácu, odtŕhajú sa od naprogramovaných rozkazov a začínajú si vytvárať vlastné. V tom okamihu však stratia podporu štátom a sú prenasledovaný.

V očiach ľudí automatizácia priniesla svoje klady aj zápory. Na jednej strane sa zachránia ľudské životy, medici či hasiči nemusia riskovať svoje životy pri nebezpečych zásahoch, pošlú robotíkov. Na druhej strane budovy slúžiace robotom nie sú obývateľné ľudmi, počet nehnuteľností sa tak zmenšil, na trhu je menej pracovných ponúk, v chudobnejších lokalitách narástol počet ľudí bez domova, ktorí sa začali zdržiavať práve pri týchto oblastiach obyvaných robotmi.

Nastáva tu sociálna zmena, kde sa začínajú vytvárať zväzy ľudí a deviantných robotíkov. Navzájom sa snažia pomôcť si, no je to ešte len revolúcia vo svojích prvých štádiach a čas ukáže, aký bude jej výsledok.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Victoria Ann Bračoková

Worldbuilding 2205

Predstavte si že ste archeológom v budúcnosti, vrstva po vrstve odhaľujete neznámu kultúru podľa stôp, ktoré zanechali. Nachádzate útržky mediálneho obsahu, produkty, príbehy, a skladáte význam, snažíte sa porozumieť celku, dôvodom. Prežívate radosť z objavovania a cez objavovanie iných kultúr prehodnocujete prítomnosť…

Semestrálna téma na zimný semester 2022 bola Worldbulding, kde sme mali špekulovať o budúcnosti o 200 rokov.
V mojom projekte som sa zamerala na automatizáciu mnohých prác robotmi. Mestá pre narastajúci počet týchto pracovníkov museli vybudovať distrikty, kde môžu prečkať čas do šichty, dobiť si energiu alebo byť opravený. Ovládaný sú už vyspelou umelou inteligenciou, plnia rozkazy, ktoré majú od výroby naprogramované, no za 200 rokov sa AI vyvnulo. Robotíci začali cítiť a vytvárať si vlastné cesty ich životom. Začali protestovať, chcú viac než len prácu, odtŕhajú sa od naprogramovaných rozkazov a začínajú si vytvárať vlastné. V tom okamihu však stratia podporu štátom a sú prenasledovaný.

V očiach ľudí automatizácia priniesla svoje klady aj zápory. Na jednej strane sa zachránia ľudské životy, medici či hasiči nemusia riskovať svoje životy pri nebezpečych zásahoch, pošlú robotíkov. Na druhej strane budovy slúžiace robotom nie sú obývateľné ľudmi, počet nehnuteľností sa tak zmenšil, na trhu je menej pracovných ponúk, v chudobnejších lokalitách narástol počet ľudí bez domova, ktorí sa začali zdržiavať práve pri týchto oblastiach obyvaných robotmi.

Nastáva tu sociálna zmena, kde sa začínajú vytvárať zväzy ľudí a deviantných robotíkov. Navzájom sa snažia pomôcť si, no je to ešte len revolúcia vo svojích prvých štádiach a čas ukáže, aký bude jej výsledok.

Zdieľať

Worldbuilding 2205

Predstavte si že ste archeológom v budúcnosti, vrstva po vrstve odhaľujete neznámu kultúru podľa stôp, ktoré zanechali. Nachádzate útržky mediálneho obsahu, produkty, príbehy, a skladáte význam, snažíte sa porozumieť celku, dôvodom. Prežívate radosť z objavovania a cez objavovanie iných kultúr prehodnocujete prítomnosť…

Semestrálna téma na zimný semester 2022 bola Worldbulding, kde sme mali špekulovať o budúcnosti o 200 rokov.
V mojom projekte som sa zamerala na automatizáciu mnohých prác robotmi. Mestá pre narastajúci počet týchto pracovníkov museli vybudovať distrikty, kde môžu prečkať čas do šichty, dobiť si energiu alebo byť opravený. Ovládaný sú už vyspelou umelou inteligenciou, plnia rozkazy, ktoré majú od výroby naprogramované, no za 200 rokov sa AI vyvnulo. Robotíci začali cítiť a vytvárať si vlastné cesty ich životom. Začali protestovať, chcú viac než len prácu, odtŕhajú sa od naprogramovaných rozkazov a začínajú si vytvárať vlastné. V tom okamihu však stratia podporu štátom a sú prenasledovaný.

V očiach ľudí automatizácia priniesla svoje klady aj zápory. Na jednej strane sa zachránia ľudské životy, medici či hasiči nemusia riskovať svoje životy pri nebezpečych zásahoch, pošlú robotíkov. Na druhej strane budovy slúžiace robotom nie sú obývateľné ľudmi, počet nehnuteľností sa tak zmenšil, na trhu je menej pracovných ponúk, v chudobnejších lokalitách narástol počet ľudí bez domova, ktorí sa začali zdržiavať práve pri týchto oblastiach obyvaných robotmi.

Nastáva tu sociálna zmena, kde sa začínajú vytvárať zväzy ľudí a deviantných robotíkov. Navzájom sa snažia pomôcť si, no je to ešte len revolúcia vo svojích prvých štádiach a čas ukáže, aký bude jej výsledok.

Zdieľať
Untitled-ed457c5e-phm041tzt5p9x51fe91inz4y370tletd78cdc5ircw-c333a5be

Victoria Ann Bračoková

victoriabracokova@protonmail.com

Untitled-ed457c5e-phm041tzt5p9x51fe91inz4y370tletd78cdc5ircw-c333a5be

Victoria Ann Bračoková

victoriabracokova@protonmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.