Adidas • Victoria Ann Bračoková

Adidas

Zadanie na semestrálnu prácu na zimný semester 2021 sme dostali vizualizáciu dát. Úloha spočívala vo výbere témy, vyhľadaní dát a ich konečné pretvorenie podľa zváženia šudenta.

Ako hlavný zdroj dát pre môj projekt som si zvolila značku Adidas.
Adidas je medzinárodná spoločnosť pochádzajúca z Nemecka, ktorá je celosvetovo známa. Je zároveň najväčším výrobcom športového oblečenia v Európe a druhým najväčším na svete, hneď po Nike. Práve táto informácia ma zaujala, najmä pri predstave nepredstaviteľného množstve dát, ktoré musí firma vlastniť. Hlavnou inšpiráciou pre túto prácu bola kniha Factory Girls: From Village to City in a Changing China od Lesue T. Chang. V knihe sa autorka primárne zameriava na život mladých žien v Číne, ktoré migrujú z vidieku do mesta, kde najčastejšie končia ako pracovníčky v továrňach. 

V dnešnej dobe, kedy prevažuje kapitalizmus, Čína prosperuje a ponúka spoločnostiam možnosť masovej produkcie za nízku cenu. Výsledkom je vznik množstva pracovných ponúk pre mladých ľudí, ktorí migrujú z vidieku a striedajú prácu v továrňach tak často, ako si my meníme ponožky. Veľa dát, ako napríklad počet zamestnancov sa fabrikuje, a preto nemáme často presnú predstavu, koľko zamestnancov v továrňach skutočne pracuje. Týto ľudia sú často dehumanizovaný, v dátach, čo som našla, boli zamestnanci rozdelený do kategórii A ženy, B muži, C migranti. Migranti sú rozdelený do samostatnej kategórie, ako keby ani nie sú ľudia.

Tieto informácie ma prekvapili a rada by som ich mojou prácou ukázala aj ostatným. V mojej práci som sa snažila vyzobraziť dáta od adidas vo vizuály mikroorganizmu, čo mi tieto továrne najviac pripomínajú. Chcem vyvolať v ľuďoch záujem zamyslieť sa, prečo sa migranti berú ako niečo negatívne, prečo pracujú v továrňach alebo iných nízko platených prácach častokrát nelegálne. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Adidas • Victoria Ann Bračoková

Adidas

Zadanie na semestrálnu prácu na zimný semester 2021 sme dostali vizualizáciu dát. Úloha spočívala vo výbere témy, vyhľadaní dát a ich konečné pretvorenie podľa zváženia šudenta.

Ako hlavný zdroj dát pre môj projekt som si zvolila značku Adidas.
Adidas je medzinárodná spoločnosť pochádzajúca z Nemecka, ktorá je celosvetovo známa. Je zároveň najväčším výrobcom športového oblečenia v Európe a druhým najväčším na svete, hneď po Nike. Práve táto informácia ma zaujala, najmä pri predstave nepredstaviteľného množstve dát, ktoré musí firma vlastniť. Hlavnou inšpiráciou pre túto prácu bola kniha Factory Girls: From Village to City in a Changing China od Lesue T. Chang. V knihe sa autorka primárne zameriava na život mladých žien v Číne, ktoré migrujú z vidieku do mesta, kde najčastejšie končia ako pracovníčky v továrňach. 

V dnešnej dobe, kedy prevažuje kapitalizmus, Čína prosperuje a ponúka spoločnostiam možnosť masovej produkcie za nízku cenu. Výsledkom je vznik množstva pracovných ponúk pre mladých ľudí, ktorí migrujú z vidieku a striedajú prácu v továrňach tak často, ako si my meníme ponožky. Veľa dát, ako napríklad počet zamestnancov sa fabrikuje, a preto nemáme často presnú predstavu, koľko zamestnancov v továrňach skutočne pracuje. Týto ľudia sú často dehumanizovaný, v dátach, čo som našla, boli zamestnanci rozdelený do kategórii A ženy, B muži, C migranti. Migranti sú rozdelený do samostatnej kategórie, ako keby ani nie sú ľudia.

Tieto informácie ma prekvapili a rada by som ich mojou prácou ukázala aj ostatným. V mojej práci som sa snažila vyzobraziť dáta od adidas vo vizuály mikroorganizmu, čo mi tieto továrne najviac pripomínajú. Chcem vyvolať v ľuďoch záujem zamyslieť sa, prečo sa migranti berú ako niečo negatívne, prečo pracujú v továrňach alebo iných nízko platených prácach častokrát nelegálne. 

Zdieľať

Adidas • Victoria Ann Bračoková

Adidas

Zadanie na semestrálnu prácu na zimný semester 2021 sme dostali vizualizáciu dát. Úloha spočívala vo výbere témy, vyhľadaní dát a ich konečné pretvorenie podľa zváženia šudenta.

Ako hlavný zdroj dát pre môj projekt som si zvolila značku Adidas.
Adidas je medzinárodná spoločnosť pochádzajúca z Nemecka, ktorá je celosvetovo známa. Je zároveň najväčším výrobcom športového oblečenia v Európe a druhým najväčším na svete, hneď po Nike. Práve táto informácia ma zaujala, najmä pri predstave nepredstaviteľného množstve dát, ktoré musí firma vlastniť. Hlavnou inšpiráciou pre túto prácu bola kniha Factory Girls: From Village to City in a Changing China od Lesue T. Chang. V knihe sa autorka primárne zameriava na život mladých žien v Číne, ktoré migrujú z vidieku do mesta, kde najčastejšie končia ako pracovníčky v továrňach. 

V dnešnej dobe, kedy prevažuje kapitalizmus, Čína prosperuje a ponúka spoločnostiam možnosť masovej produkcie za nízku cenu. Výsledkom je vznik množstva pracovných ponúk pre mladých ľudí, ktorí migrujú z vidieku a striedajú prácu v továrňach tak často, ako si my meníme ponožky. Veľa dát, ako napríklad počet zamestnancov sa fabrikuje, a preto nemáme často presnú predstavu, koľko zamestnancov v továrňach skutočne pracuje. Týto ľudia sú často dehumanizovaný, v dátach, čo som našla, boli zamestnanci rozdelený do kategórii A ženy, B muži, C migranti. Migranti sú rozdelený do samostatnej kategórie, ako keby ani nie sú ľudia.

Tieto informácie ma prekvapili a rada by som ich mojou prácou ukázala aj ostatným. V mojej práci som sa snažila vyzobraziť dáta od adidas vo vizuály mikroorganizmu, čo mi tieto továrne najviac pripomínajú. Chcem vyvolať v ľuďoch záujem zamyslieť sa, prečo sa migranti berú ako niečo negatívne, prečo pracujú v továrňach alebo iných nízko platených prácach častokrát nelegálne. 

Zdieľať
Untitled-ed457c5e

Victoria Ann Bračoková

victoriabracokova@protonmail.com

421949510032

Untitled-ed457c5e

Victoria Ann Bračoková

victoriabracokova@protonmail.com

421949510032

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD; Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.