Terapia dotykom • Natália Dominiková

Terapia dotykom

Pre každého je rodina prirodzene prvým utočiskom. Keď ale rodina je rozbitá, alebo sa v nej nekladie dôraz na čas pre zblíženie, porozumenie a podporu, máme pocit sklamania a prázdnoty. Pri dlhodobej absencii pocitu bezpečia a zázemia, zabúdame na ich dôležitosť. Dokážeme žiť osamote, avšak blízky fyzický kontakt je pre nás bytostne dôležitý. Absencia dotyku má vplyv na náš duševný aj fyzický vývoj, a to akým spôsobom reagujeme na podnety. Naše psychické zdravie je závislé od kvality vzťahov, ktoré máme.

Bojujem s nekomfortom, ktorý mi dotyk prináša a súčasne volám po jeho potrebe. Objavujem pozitívne účinky dotyku pri liečení psychosomatického ochorenia, ktoré vzniklo z pocitu nestability. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Terapia dotykom • Natália Dominiková

Terapia dotykom

Pre každého je rodina prirodzene prvým utočiskom. Keď ale rodina je rozbitá, alebo sa v nej nekladie dôraz na čas pre zblíženie, porozumenie a podporu, máme pocit sklamania a prázdnoty. Pri dlhodobej absencii pocitu bezpečia a zázemia, zabúdame na ich dôležitosť. Dokážeme žiť osamote, avšak blízky fyzický kontakt je pre nás bytostne dôležitý. Absencia dotyku má vplyv na náš duševný aj fyzický vývoj, a to akým spôsobom reagujeme na podnety. Naše psychické zdravie je závislé od kvality vzťahov, ktoré máme.

Bojujem s nekomfortom, ktorý mi dotyk prináša a súčasne volám po jeho potrebe. Objavujem pozitívne účinky dotyku pri liečení psychosomatického ochorenia, ktoré vzniklo z pocitu nestability. 

Zdieľať

Terapia dotykom • Natália Dominiková

Terapia dotykom

Pre každého je rodina prirodzene prvým utočiskom. Keď ale rodina je rozbitá, alebo sa v nej nekladie dôraz na čas pre zblíženie, porozumenie a podporu, máme pocit sklamania a prázdnoty. Pri dlhodobej absencii pocitu bezpečia a zázemia, zabúdame na ich dôležitosť. Dokážeme žiť osamote, avšak blízky fyzický kontakt je pre nás bytostne dôležitý. Absencia dotyku má vplyv na náš duševný aj fyzický vývoj, a to akým spôsobom reagujeme na podnety. Naše psychické zdravie je závislé od kvality vzťahov, ktoré máme.

Bojujem s nekomfortom, ktorý mi dotyk prináša a súčasne volám po jeho potrebe. Objavujem pozitívne účinky dotyku pri liečení psychosomatického ochorenia, ktoré vzniklo z pocitu nestability. 

Zdieľať
ja_dita pepe copy-e9ab2d71

Natália Dominiková

dominikova.nat@gmail.com

ja_dita pepe copy-e9ab2d71

Natália Dominiková

dominikova.nat@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. , doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. , doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.