Práce študentov*iek pod vedením pedagógov Olja Triaška Stefanović, Ľubo Stacho, Jana Hojstričová a kol.

kusaklara_VSVU_fotografia-1069f754

Hľadáte niekoho alebo niečo?