REALITA / ABSURDITA • Bara Podola

REALITA / ABSURDITA

VIAC NA WEBE : https://barakapustova.wixsite.com/realitaabsurdita

Ocitáme sa v dobe, ktorá nie je bežná. Dostali sme sa do pandémie a veci s ňou spojené sú našou súčasťou skoro rok. Strach, panika, prehnané sústredenie na veci sa strieda s apatiou, únavou … Osobne si všímam oveľa viac detailov a maličkostí, ktoré nás obklopujú a ktoré sú nám vzácnejšie, ako kedykoľvek predtým…Ale aj tento pocit časom môže prejsť k nude a apatii, pokiaľ nedostávame od okolia a celkovo od života nové podnety.  Môžeme sa stať až “slepými” voči absurdnostiam, ktoré sa okolo dejú, pretože sa posledné obdobie ich bolo viac než dosť. A začíname brať absurdnosť ako realitu. A rozdiel medzi nimi akosi mizne.Preto aj moja semestrálna práca má názov : REALITA / ABSURDITA. Je to môj pohľad na každodennú realitu, ktorá sa pre mňa stáva z dlhodobého hľadiska nezmyslom. Začala som vnímať aká tenká hranica je medzi našou realitou a absurdom. Tak, ako vnímame aj rôzne pohľady na momentálnu pandémiu…Osobne toto obdobie vnímam rozpačito a sama sa pohybujem na rozhraní, čo brať ako realitu a, čo už je absurdné. Mýslim, že každý ma tu hranicu inak a inak sa pozerá na svet, v ktorom žije. Paradoxne na svet, ktorý si prechádza niečím, čo nie je tak jednoduché zvládnuť. Vizuál fotografií je zašednutý aj pre umocnenie zlého pocitu, smútku a v najťažších prípadoch až depresií, ktoré trápia množstvo ľudí. Je dokázané, že ľudia s depresiami vidia svet šedivejšie než ľudia pozitívne naladení.

EN

We find ourselves in an unusual time. I don’t even know how we got into it, and the pandemic and the things arround it have been part of us for almost a year, yet.Therefore, my semester work´s called: REALITY / ABSURDITY.This is my view of the reality we live everyday, which becomes nonsense to me in the long run. Through the space and places where I used to walk, I came across stimuli and images that one would normally overlook. But I found them so absurd in the current situation and so connected to these days. I began to perceive the thin line between our reality and someone’s absurdity, and different views on the current pandemic.I realized that people at this Christmas period deny reality even more and try to live their normal lives as nothing happened. Even though outside it looks completely different. Of course, we need to stay calm and not to fall into a bad mood. However, we can´t forget current reality and we should remain responsible.The visuals of the photographs are also grayed out to intensify the feeling of badness, sadness and in the most severe cases, even depression, which bothers a large number of people. It has been proven that people with depression see the world grayer than people in a positive mood.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

REALITA / ABSURDITA • Bara Podola

REALITA / ABSURDITA

VIAC NA WEBE : https://barakapustova.wixsite.com/realitaabsurdita

Ocitáme sa v dobe, ktorá nie je bežná. Dostali sme sa do pandémie a veci s ňou spojené sú našou súčasťou skoro rok. Strach, panika, prehnané sústredenie na veci sa strieda s apatiou, únavou … Osobne si všímam oveľa viac detailov a maličkostí, ktoré nás obklopujú a ktoré sú nám vzácnejšie, ako kedykoľvek predtým…Ale aj tento pocit časom môže prejsť k nude a apatii, pokiaľ nedostávame od okolia a celkovo od života nové podnety.  Môžeme sa stať až “slepými” voči absurdnostiam, ktoré sa okolo dejú, pretože sa posledné obdobie ich bolo viac než dosť. A začíname brať absurdnosť ako realitu. A rozdiel medzi nimi akosi mizne.Preto aj moja semestrálna práca má názov : REALITA / ABSURDITA. Je to môj pohľad na každodennú realitu, ktorá sa pre mňa stáva z dlhodobého hľadiska nezmyslom. Začala som vnímať aká tenká hranica je medzi našou realitou a absurdom. Tak, ako vnímame aj rôzne pohľady na momentálnu pandémiu…Osobne toto obdobie vnímam rozpačito a sama sa pohybujem na rozhraní, čo brať ako realitu a, čo už je absurdné. Mýslim, že každý ma tu hranicu inak a inak sa pozerá na svet, v ktorom žije. Paradoxne na svet, ktorý si prechádza niečím, čo nie je tak jednoduché zvládnuť. Vizuál fotografií je zašednutý aj pre umocnenie zlého pocitu, smútku a v najťažších prípadoch až depresií, ktoré trápia množstvo ľudí. Je dokázané, že ľudia s depresiami vidia svet šedivejšie než ľudia pozitívne naladení.

EN

We find ourselves in an unusual time. I don’t even know how we got into it, and the pandemic and the things arround it have been part of us for almost a year, yet.Therefore, my semester work´s called: REALITY / ABSURDITY.This is my view of the reality we live everyday, which becomes nonsense to me in the long run. Through the space and places where I used to walk, I came across stimuli and images that one would normally overlook. But I found them so absurd in the current situation and so connected to these days. I began to perceive the thin line between our reality and someone’s absurdity, and different views on the current pandemic.I realized that people at this Christmas period deny reality even more and try to live their normal lives as nothing happened. Even though outside it looks completely different. Of course, we need to stay calm and not to fall into a bad mood. However, we can´t forget current reality and we should remain responsible.The visuals of the photographs are also grayed out to intensify the feeling of badness, sadness and in the most severe cases, even depression, which bothers a large number of people. It has been proven that people with depression see the world grayer than people in a positive mood.

Zdieľať

REALITA / ABSURDITA • Bara Podola

REALITA / ABSURDITA

VIAC NA WEBE : https://barakapustova.wixsite.com/realitaabsurdita

Ocitáme sa v dobe, ktorá nie je bežná. Dostali sme sa do pandémie a veci s ňou spojené sú našou súčasťou skoro rok. Strach, panika, prehnané sústredenie na veci sa strieda s apatiou, únavou … Osobne si všímam oveľa viac detailov a maličkostí, ktoré nás obklopujú a ktoré sú nám vzácnejšie, ako kedykoľvek predtým…Ale aj tento pocit časom môže prejsť k nude a apatii, pokiaľ nedostávame od okolia a celkovo od života nové podnety.  Môžeme sa stať až “slepými” voči absurdnostiam, ktoré sa okolo dejú, pretože sa posledné obdobie ich bolo viac než dosť. A začíname brať absurdnosť ako realitu. A rozdiel medzi nimi akosi mizne.Preto aj moja semestrálna práca má názov : REALITA / ABSURDITA. Je to môj pohľad na každodennú realitu, ktorá sa pre mňa stáva z dlhodobého hľadiska nezmyslom. Začala som vnímať aká tenká hranica je medzi našou realitou a absurdom. Tak, ako vnímame aj rôzne pohľady na momentálnu pandémiu…Osobne toto obdobie vnímam rozpačito a sama sa pohybujem na rozhraní, čo brať ako realitu a, čo už je absurdné. Mýslim, že každý ma tu hranicu inak a inak sa pozerá na svet, v ktorom žije. Paradoxne na svet, ktorý si prechádza niečím, čo nie je tak jednoduché zvládnuť. Vizuál fotografií je zašednutý aj pre umocnenie zlého pocitu, smútku a v najťažších prípadoch až depresií, ktoré trápia množstvo ľudí. Je dokázané, že ľudia s depresiami vidia svet šedivejšie než ľudia pozitívne naladení.

EN

We find ourselves in an unusual time. I don’t even know how we got into it, and the pandemic and the things arround it have been part of us for almost a year, yet.Therefore, my semester work´s called: REALITY / ABSURDITY.This is my view of the reality we live everyday, which becomes nonsense to me in the long run. Through the space and places where I used to walk, I came across stimuli and images that one would normally overlook. But I found them so absurd in the current situation and so connected to these days. I began to perceive the thin line between our reality and someone’s absurdity, and different views on the current pandemic.I realized that people at this Christmas period deny reality even more and try to live their normal lives as nothing happened. Even though outside it looks completely different. Of course, we need to stay calm and not to fall into a bad mood. However, we can´t forget current reality and we should remain responsible.The visuals of the photographs are also grayed out to intensify the feeling of badness, sadness and in the most severe cases, even depression, which bothers a large number of people. It has been proven that people with depression see the world grayer than people in a positive mood.

Zdieľať

Barbora Kapustová

bara.kapustova@gmail.com

Barbora Kapustová

bara.kapustova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.