Untouchable Area • Bc. Matej Hakár

Untouchable Area

Navštevoval som miesto, kde sa človek dotkol krajiny.
Jeho motív bol zrejmý.
Vytvoriť priestor kde bude oddychovať, žiť.
A človek tvoril tak ako vedel.
S ohľadom na svoje predstavy, možnosti, skúsenosť.

Prenajal si vodu, breh a pôdu.
Čas plynul a táto predstava bezprostredného kontaktu s prírodou
sa stala lukratívnou alternatívou bývania a životného štýlu.

Pôvodný zámer rekreačného bývania sa transformoval.
Rast životnej úrovne si vyžadoval nárast zastavanej plochy a možnosť parkovať
v bezprostrednej blízkosti obydlia.

Spomalenie expanzie výstavby a prehodnotenie kvality bývania na hausbóte
v oblasti Jaroveckého ramena pri Dunaji nastalo po oznámení štátneho projektu výstavby
diaľničného obchvatu D4 R7.

Prírodná oblasť na toku rieky Dunaja je tak vystavená stretu dvoch stavebných
zámerov, ktoré sa principiálne vylučujú.
Spoločne sa však podieľajú na trvalej zmene krajiny.

2018-2020

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Untouchable Area • Bc. Matej Hakár

Untouchable Area

Navštevoval som miesto, kde sa človek dotkol krajiny.
Jeho motív bol zrejmý.
Vytvoriť priestor kde bude oddychovať, žiť.
A človek tvoril tak ako vedel.
S ohľadom na svoje predstavy, možnosti, skúsenosť.

Prenajal si vodu, breh a pôdu.
Čas plynul a táto predstava bezprostredného kontaktu s prírodou
sa stala lukratívnou alternatívou bývania a životného štýlu.

Pôvodný zámer rekreačného bývania sa transformoval.
Rast životnej úrovne si vyžadoval nárast zastavanej plochy a možnosť parkovať
v bezprostrednej blízkosti obydlia.

Spomalenie expanzie výstavby a prehodnotenie kvality bývania na hausbóte
v oblasti Jaroveckého ramena pri Dunaji nastalo po oznámení štátneho projektu výstavby
diaľničného obchvatu D4 R7.

Prírodná oblasť na toku rieky Dunaja je tak vystavená stretu dvoch stavebných
zámerov, ktoré sa principiálne vylučujú.
Spoločne sa však podieľajú na trvalej zmene krajiny.

2018-2020

Zdieľať

Untouchable Area • Bc. Matej Hakár

Untouchable Area

Navštevoval som miesto, kde sa človek dotkol krajiny.
Jeho motív bol zrejmý.
Vytvoriť priestor kde bude oddychovať, žiť.
A človek tvoril tak ako vedel.
S ohľadom na svoje predstavy, možnosti, skúsenosť.

Prenajal si vodu, breh a pôdu.
Čas plynul a táto predstava bezprostredného kontaktu s prírodou
sa stala lukratívnou alternatívou bývania a životného štýlu.

Pôvodný zámer rekreačného bývania sa transformoval.
Rast životnej úrovne si vyžadoval nárast zastavanej plochy a možnosť parkovať
v bezprostrednej blízkosti obydlia.

Spomalenie expanzie výstavby a prehodnotenie kvality bývania na hausbóte
v oblasti Jaroveckého ramena pri Dunaji nastalo po oznámení štátneho projektu výstavby
diaľničného obchvatu D4 R7.

Prírodná oblasť na toku rieky Dunaja je tak vystavená stretu dvoch stavebných
zámerov, ktoré sa principiálne vylučujú.
Spoločne sa však podieľajú na trvalej zmene krajiny.

2018-2020

Zdieľať
Matej-Hakar-74748817

Bc. Matej Hakár

m.hakar@gmail.com

0948242245

Matej-Hakar-74748817

Bc. Matej Hakár

m.hakar@gmail.com

0948242245

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.