Untouchable Area

Navštevoval som miesto, kde sa človek dotkol krajiny.
Jeho motív bol zrejmý.
Vytvoriť priestor kde bude oddychovať, žiť.
A človek tvoril tak ako vedel.
S ohľadom na svoje predstavy, možnosti, skúsenosť.

Prenajal si vodu, breh a pôdu.
Čas plynul a táto predstava bezprostredného kontaktu s prírodou
sa stala lukratívnou alternatívou bývania a životného štýlu.

Pôvodný zámer rekreačného bývania sa transformoval.
Rast životnej úrovne si vyžadoval nárast zastavanej plochy a možnosť parkovať
v bezprostrednej blízkosti obydlia.

Spomalenie expanzie výstavby a prehodnotenie kvality bývania na hausbóte
v oblasti Jaroveckého ramena pri Dunaji nastalo po oznámení štátneho projektu výstavby
diaľničného obchvatu D4 R7.

Prírodná oblasť na toku rieky Dunaja je tak vystavená stretu dvoch stavebných
zámerov, ktoré sa principiálne vylučujú.
Spoločne sa však podieľajú na trvalej zmene krajiny.

2018-2020

Bc. Matej Hakár

1. roč.

Mgr.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

m.hakar@gmail.com

0948242245

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bc. Matej Hakár

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Fotografia a nové médiá

Hľadáte niekoho alebo niečo?