Vynútená zmena / Forced change

Vynútená zmena 

Otváram v sebe terapeutickú miestnosť, kde sa snažím pomocou zaznamenávania svetla upokojiť moju myseľ a dušu. Liečim sa svetlom, obrazom. V časoch, keď sme všetci odpútaní od zvyšku sveta, väčšinu z dňa trávime na rovnakom mieste. Strácame čas, zakrývame si oči pred realitou, ktorá nás takto negatívne ovply- vňuje. V najdepresívnejšom období roka, kde sa všetky dni stáva- jú totožné, sme zaseknutí v jednej slučke udalostí, čakáme kedy to všetko konečne prehrmí a budeme môcť znova zažiť vytúženú zmenu. 

jeseň – zima 2020/2021 

Forced change

I am opening a therapy room inside of me, where I try to calm my mind and soul by capturing light. I am being healed by light and photography. At a time when we are all detached from the rest of the world, we spend most of the days in the same place. We waste time, shielding ourselves from reality.

In the most depressing time of the year, where all the days blend into one, we are stuck in a loop of events, waiting for it to finally end. We want to be able to experience the desired change again. 

autumn – winter 2020/2021

Michaela Imreová

4. roč.

Bc.

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Fotografia a nové médiá

mimieny@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Michaela Imreová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?