Vynútená zmena / Forced change • Michaela Imreová

Vynútená zmena / Forced change

Vynútená zmena 

Otváram v sebe terapeutickú miestnosť, kde sa snažím pomocou zaznamenávania svetla upokojiť moju myseľ a dušu. Liečim sa svetlom, obrazom. V časoch, keď sme všetci odpútaní od zvyšku sveta, väčšinu z dňa trávime na rovnakom mieste. Strácame čas, zakrývame si oči pred realitou, ktorá nás takto negatívne ovply- vňuje. V najdepresívnejšom období roka, kde sa všetky dni stáva- jú totožné, sme zaseknutí v jednej slučke udalostí, čakáme kedy to všetko konečne prehrmí a budeme môcť znova zažiť vytúženú zmenu. 

jeseň – zima 2020/2021 

Forced change

I am opening a therapy room inside of me, where I try to calm my mind and soul by capturing light. I am being healed by light and photography. At a time when we are all detached from the rest of the world, we spend most of the days in the same place. We waste time, shielding ourselves from reality.

In the most depressing time of the year, where all the days blend into one, we are stuck in a loop of events, waiting for it to finally end. We want to be able to experience the desired change again. 

autumn – winter 2020/2021

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vynútená zmena / Forced change • Michaela Imreová

Vynútená zmena / Forced change

Vynútená zmena 

Otváram v sebe terapeutickú miestnosť, kde sa snažím pomocou zaznamenávania svetla upokojiť moju myseľ a dušu. Liečim sa svetlom, obrazom. V časoch, keď sme všetci odpútaní od zvyšku sveta, väčšinu z dňa trávime na rovnakom mieste. Strácame čas, zakrývame si oči pred realitou, ktorá nás takto negatívne ovply- vňuje. V najdepresívnejšom období roka, kde sa všetky dni stáva- jú totožné, sme zaseknutí v jednej slučke udalostí, čakáme kedy to všetko konečne prehrmí a budeme môcť znova zažiť vytúženú zmenu. 

jeseň – zima 2020/2021 

Forced change

I am opening a therapy room inside of me, where I try to calm my mind and soul by capturing light. I am being healed by light and photography. At a time when we are all detached from the rest of the world, we spend most of the days in the same place. We waste time, shielding ourselves from reality.

In the most depressing time of the year, where all the days blend into one, we are stuck in a loop of events, waiting for it to finally end. We want to be able to experience the desired change again. 

autumn – winter 2020/2021

Zdieľať

Vynútená zmena / Forced change • Michaela Imreová

Vynútená zmena / Forced change

Vynútená zmena 

Otváram v sebe terapeutickú miestnosť, kde sa snažím pomocou zaznamenávania svetla upokojiť moju myseľ a dušu. Liečim sa svetlom, obrazom. V časoch, keď sme všetci odpútaní od zvyšku sveta, väčšinu z dňa trávime na rovnakom mieste. Strácame čas, zakrývame si oči pred realitou, ktorá nás takto negatívne ovply- vňuje. V najdepresívnejšom období roka, kde sa všetky dni stáva- jú totožné, sme zaseknutí v jednej slučke udalostí, čakáme kedy to všetko konečne prehrmí a budeme môcť znova zažiť vytúženú zmenu. 

jeseň – zima 2020/2021 

Forced change

I am opening a therapy room inside of me, where I try to calm my mind and soul by capturing light. I am being healed by light and photography. At a time when we are all detached from the rest of the world, we spend most of the days in the same place. We waste time, shielding ourselves from reality.

In the most depressing time of the year, where all the days blend into one, we are stuck in a loop of events, waiting for it to finally end. We want to be able to experience the desired change again. 

autumn – winter 2020/2021

Zdieľať
DSCF8472 copy_web-870ba7a5

Michaela Imreová

mimieny@gmail.com

DSCF8472 copy_web-870ba7a5

Michaela Imreová

mimieny@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.