THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing) • Paula Malinowska

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing)

Dosiahli sme priestorovú extenziu svojho tela. Expanzia komunikácie v digitálnom priestore otvorila priestor novým formám komunikácie – novým formám človeka rozumného. Smartphone sa stal extenziou neuronálnej siete ľudského tela, ľudská myseľ tak expanduje poza svoje fyzické limity. Čo znamená byť človekom v dobe raketového vývoja technológií, umelej inteligencie, klimatickej krízy a v neposlednom rade, globálnej pandémie, počas ktorej sme v digitálnom priestore prítomní viac ako kedykoľvek predtým?

,, Elektrickou technológiou človek položil svoju centrálnu nervovú sústavu za hranice svojho tela. Ak je naša nervová sústava rozšírená a nechránená, musíme ju prirodzene otupiť – inak by sme zomreli. A tak vek obáv a elektrických médií je tiež vekom nevedomia a apatie. Je zároveň pozoruhodné, že je aj vekom, kedy si toto nevedomie uvedomujeme.”

Klimatická klíza je výzvou komunikačnou. Ako nahliadnuť na svoje správanie v ekosystémovom a planetárnom kontexte z pozície planetárneho hypervrcholového predátora? Extenzie ľudských zmyslov zaisťujú človeku kontakt s prostredím a majú zásadný podiel na tom, ako je usporiadaná spoločnosť- predovšetkým, pokiaľ ide o mieru združovania, zdielania, zapojenia, alebo naopak, individualizmu a fragmentarizácie. Mohol by byť v takomto prípade digitálny priestor, v ktorom expandujú ľudské telá, nápomocný pri budovaní novej komunikačnej architektúry hodnej planetárneho spoločenstva? 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing) • Paula Malinowska

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing)

Dosiahli sme priestorovú extenziu svojho tela. Expanzia komunikácie v digitálnom priestore otvorila priestor novým formám komunikácie – novým formám človeka rozumného. Smartphone sa stal extenziou neuronálnej siete ľudského tela, ľudská myseľ tak expanduje poza svoje fyzické limity. Čo znamená byť človekom v dobe raketového vývoja technológií, umelej inteligencie, klimatickej krízy a v neposlednom rade, globálnej pandémie, počas ktorej sme v digitálnom priestore prítomní viac ako kedykoľvek predtým?

,, Elektrickou technológiou človek položil svoju centrálnu nervovú sústavu za hranice svojho tela. Ak je naša nervová sústava rozšírená a nechránená, musíme ju prirodzene otupiť – inak by sme zomreli. A tak vek obáv a elektrických médií je tiež vekom nevedomia a apatie. Je zároveň pozoruhodné, že je aj vekom, kedy si toto nevedomie uvedomujeme.”

Klimatická klíza je výzvou komunikačnou. Ako nahliadnuť na svoje správanie v ekosystémovom a planetárnom kontexte z pozície planetárneho hypervrcholového predátora? Extenzie ľudských zmyslov zaisťujú človeku kontakt s prostredím a majú zásadný podiel na tom, ako je usporiadaná spoločnosť- predovšetkým, pokiaľ ide o mieru združovania, zdielania, zapojenia, alebo naopak, individualizmu a fragmentarizácie. Mohol by byť v takomto prípade digitálny priestor, v ktorom expandujú ľudské telá, nápomocný pri budovaní novej komunikačnej architektúry hodnej planetárneho spoločenstva? 

Zdieľať

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing) • Paula Malinowska

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing)

Dosiahli sme priestorovú extenziu svojho tela. Expanzia komunikácie v digitálnom priestore otvorila priestor novým formám komunikácie – novým formám človeka rozumného. Smartphone sa stal extenziou neuronálnej siete ľudského tela, ľudská myseľ tak expanduje poza svoje fyzické limity. Čo znamená byť človekom v dobe raketového vývoja technológií, umelej inteligencie, klimatickej krízy a v neposlednom rade, globálnej pandémie, počas ktorej sme v digitálnom priestore prítomní viac ako kedykoľvek predtým?

,, Elektrickou technológiou človek položil svoju centrálnu nervovú sústavu za hranice svojho tela. Ak je naša nervová sústava rozšírená a nechránená, musíme ju prirodzene otupiť – inak by sme zomreli. A tak vek obáv a elektrických médií je tiež vekom nevedomia a apatie. Je zároveň pozoruhodné, že je aj vekom, kedy si toto nevedomie uvedomujeme.”

Klimatická klíza je výzvou komunikačnou. Ako nahliadnuť na svoje správanie v ekosystémovom a planetárnom kontexte z pozície planetárneho hypervrcholového predátora? Extenzie ľudských zmyslov zaisťujú človeku kontakt s prostredím a majú zásadný podiel na tom, ako je usporiadaná spoločnosť- predovšetkým, pokiaľ ide o mieru združovania, zdielania, zapojenia, alebo naopak, individualizmu a fragmentarizácie. Mohol by byť v takomto prípade digitálny priestor, v ktorom expandujú ľudské telá, nápomocný pri budovaní novej komunikačnej architektúry hodnej planetárneho spoločenstva? 

Zdieľať
titulka-c7647b8f

Paula Malinowska

paula.malinowska98@gmail.com

titulka-c7647b8f

Paula Malinowska

paula.malinowska98@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jana Hojstričová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jana Hojstričová

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.