THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing) • Paula Malinowska

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing)

Dosiahli sme priestorovú extenziu svojho tela. Expanzia komunikácie v digitálnom priestore otvorila priestor novým formám komunikácie – novým formám človeka rozumného. Smartphone sa stal extenziou neuronálnej siete ľudského tela, ľudská myseľ tak expanduje poza svoje fyzické limity. Čo znamená byť človekom v dobe raketového vývoja technológií, umelej inteligencie, klimatickej krízy a v neposlednom rade, globálnej pandémie, počas ktorej sme v digitálnom priestore prítomní viac ako kedykoľvek predtým?

,, Elektrickou technológiou človek položil svoju centrálnu nervovú sústavu za hranice svojho tela. Ak je naša nervová sústava rozšírená a nechránená, musíme ju prirodzene otupiť – inak by sme zomreli. A tak vek obáv a elektrických médií je tiež vekom nevedomia a apatie. Je zároveň pozoruhodné, že je aj vekom, kedy si toto nevedomie uvedomujeme.”

Klimatická klíza je výzvou komunikačnou. Ako nahliadnuť na svoje správanie v ekosystémovom a planetárnom kontexte z pozície planetárneho hypervrcholového predátora? Extenzie ľudských zmyslov zaisťujú človeku kontakt s prostredím a majú zásadný podiel na tom, ako je usporiadaná spoločnosť- predovšetkým, pokiaľ ide o mieru združovania, zdielania, zapojenia, alebo naopak, individualizmu a fragmentarizácie. Mohol by byť v takomto prípade digitálny priestor, v ktorom expandujú ľudské telá, nápomocný pri budovaní novej komunikačnej architektúry hodnej planetárneho spoločenstva? 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing) • Paula Malinowska

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing)

Dosiahli sme priestorovú extenziu svojho tela. Expanzia komunikácie v digitálnom priestore otvorila priestor novým formám komunikácie – novým formám človeka rozumného. Smartphone sa stal extenziou neuronálnej siete ľudského tela, ľudská myseľ tak expanduje poza svoje fyzické limity. Čo znamená byť človekom v dobe raketového vývoja technológií, umelej inteligencie, klimatickej krízy a v neposlednom rade, globálnej pandémie, počas ktorej sme v digitálnom priestore prítomní viac ako kedykoľvek predtým?

,, Elektrickou technológiou človek položil svoju centrálnu nervovú sústavu za hranice svojho tela. Ak je naša nervová sústava rozšírená a nechránená, musíme ju prirodzene otupiť – inak by sme zomreli. A tak vek obáv a elektrických médií je tiež vekom nevedomia a apatie. Je zároveň pozoruhodné, že je aj vekom, kedy si toto nevedomie uvedomujeme.”

Klimatická klíza je výzvou komunikačnou. Ako nahliadnuť na svoje správanie v ekosystémovom a planetárnom kontexte z pozície planetárneho hypervrcholového predátora? Extenzie ľudských zmyslov zaisťujú človeku kontakt s prostredím a majú zásadný podiel na tom, ako je usporiadaná spoločnosť- predovšetkým, pokiaľ ide o mieru združovania, zdielania, zapojenia, alebo naopak, individualizmu a fragmentarizácie. Mohol by byť v takomto prípade digitálny priestor, v ktorom expandujú ľudské telá, nápomocný pri budovaní novej komunikačnej architektúry hodnej planetárneho spoločenstva? 

Zdieľať

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing) • Paula Malinowska

THE EXTENSIONS OF MAN (ongoing)

Dosiahli sme priestorovú extenziu svojho tela. Expanzia komunikácie v digitálnom priestore otvorila priestor novým formám komunikácie – novým formám človeka rozumného. Smartphone sa stal extenziou neuronálnej siete ľudského tela, ľudská myseľ tak expanduje poza svoje fyzické limity. Čo znamená byť človekom v dobe raketového vývoja technológií, umelej inteligencie, klimatickej krízy a v neposlednom rade, globálnej pandémie, počas ktorej sme v digitálnom priestore prítomní viac ako kedykoľvek predtým?

,, Elektrickou technológiou človek položil svoju centrálnu nervovú sústavu za hranice svojho tela. Ak je naša nervová sústava rozšírená a nechránená, musíme ju prirodzene otupiť – inak by sme zomreli. A tak vek obáv a elektrických médií je tiež vekom nevedomia a apatie. Je zároveň pozoruhodné, že je aj vekom, kedy si toto nevedomie uvedomujeme.”

Klimatická klíza je výzvou komunikačnou. Ako nahliadnuť na svoje správanie v ekosystémovom a planetárnom kontexte z pozície planetárneho hypervrcholového predátora? Extenzie ľudských zmyslov zaisťujú človeku kontakt s prostredím a majú zásadný podiel na tom, ako je usporiadaná spoločnosť- predovšetkým, pokiaľ ide o mieru združovania, zdielania, zapojenia, alebo naopak, individualizmu a fragmentarizácie. Mohol by byť v takomto prípade digitálny priestor, v ktorom expandujú ľudské telá, nápomocný pri budovaní novej komunikačnej architektúry hodnej planetárneho spoločenstva? 

Zdieľať
titulka-c7647b8f

Paula Malinowska

paula.malinowska98@gmail.com

titulka-c7647b8f

Paula Malinowska

paula.malinowska98@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jana Hojstričová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jana Hojstričová

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.