XY_ZA • Romana Halgošová

XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

XY_ZA • Romana Halgošová

XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Zdieľať

XY_ZA • Romana Halgošová

XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Zdieľať

Romana Halgošová

rhalgosova@gmail.com

Romana Halgošová

rhalgosova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová, Dominika Ličková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová, Dominika Ličková

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.