XY_ZA • Romana Halgošová

XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

XY_ZA • Romana Halgošová

XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Zdieľať

XY_ZA • Romana Halgošová

XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Zdieľať

Romana Halgošová

rhalgosova@gmail.com

Romana Halgošová

rhalgosova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová, Dominika Ličková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová, Dominika Ličková

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.