XY_ZA

XY_ZA je multimediálna inštalácia, ktorá sa skladá z obrazu a zvuku. Dve prelínajúce sa stopy, analógový záznam a digitálna koláž, navzájom komunikujú a stavajú diváka pred problémy súčasnej maskulinity.Digitálna stopa pracuje so zaužívanými stereotypmi, ktoré nachádzame v pop kultúre a spoločnosti. Zachytáva filmy a mužské idoly najmä z 80. a 90. rokov a glitchovými manipuláciami ich narúša.Analógová stopa v pozadí zasahuje materiálovo aj myšlienkovo do digitálnej stopy, metaforicky zobrazuje “spoločensky neakceptovatelné” mužské správanie a pocity.

Romana Halgošová

1. roč.

Mgr.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

rhalgosova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Romana Halgošová

RomanaHalgosSafaeSpace1-a441d6f1

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?