F L U I D • Romana Halgošová

F L U I D

Bakalárska práca sa zaoberá otázkou sexuálnej identity. Divákovi vizuálne interpretuje non-binary problematiku prostredníctvom kombinácie projekcie a inštalácie. Projekcia pracuje s divákovým stereotypným vnímaním, zatial čo inštalácia sa snaží spochybniť spôsob jeho doterajšieho uvažovania o danej problematike.Práca vychádza z teoretických záznamov o steretotypoch vo vizuálnom umení a ich percepciou v súčasnosti, skúma ich prepojenie na problematiku genderu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

F L U I D • Romana Halgošová

F L U I D

Bakalárska práca sa zaoberá otázkou sexuálnej identity. Divákovi vizuálne interpretuje non-binary problematiku prostredníctvom kombinácie projekcie a inštalácie. Projekcia pracuje s divákovým stereotypným vnímaním, zatial čo inštalácia sa snaží spochybniť spôsob jeho doterajšieho uvažovania o danej problematike.Práca vychádza z teoretických záznamov o steretotypoch vo vizuálnom umení a ich percepciou v súčasnosti, skúma ich prepojenie na problematiku genderu.

Zdieľať

F L U I D • Romana Halgošová

F L U I D

Bakalárska práca sa zaoberá otázkou sexuálnej identity. Divákovi vizuálne interpretuje non-binary problematiku prostredníctvom kombinácie projekcie a inštalácie. Projekcia pracuje s divákovým stereotypným vnímaním, zatial čo inštalácia sa snaží spochybniť spôsob jeho doterajšieho uvažovania o danej problematike.Práca vychádza z teoretických záznamov o steretotypoch vo vizuálnom umení a ich percepciou v súčasnosti, skúma ich prepojenie na problematiku genderu.

Zdieľať

Romana Halgošová

rhalgosova@gmail.com

Romana Halgošová

rhalgosova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová, Dominika Ličková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová, Dominika Ličková

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.