F L U I D

Bakalárska práca sa zaoberá otázkou sexuálnej identity. Divákovi vizuálne interpretuje non-binary problematiku prostredníctvom kombinácie projekcie a inštalácie. Projekcia pracuje s divákovým stereotypným vnímaním, zatial čo inštalácia sa snaží spochybniť spôsob jeho doterajšieho uvažovania o danej problematike.Práca vychádza z teoretických záznamov o steretotypoch vo vizuálnom umení a ich percepciou v súčasnosti, skúma ich prepojenie na problematiku genderu.

Romana Halgošová

1. roč.

Mgr.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

rhalgosova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Romana Halgošová

RomanaHalgosSafaeSpace1-a441d6f1

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?