Safe Space 1.0

Podľa Cambridgeského slovníka je Safe Space definovaný ako “miesto alebo sitácia, v ktorej si ochraňovaný pred nebezpečenstvom alebo zranením”. 

V tejto práci som pomocou adjustácie fotografií na rôzne materiály vytvorila Safe Space, ktorý slúži predovšetkým ako bezpečné miesto na otvoernie dialógov o sexuálnej orientácii a identite.

Viac info a všetky použité fotografie na tomto linku https://www.artsthread.com/portfolios/safe-space-10/

Romana Halgoš

1. roč.

Mgr.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

rhalgosova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Romana Halgoš

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?