Kontemplácia • Mária Šimová

Kontemplácia

Práca spočíva v pozorovaní sveta, najmä prírody v okolí Oravy, do ktorej sa neustále vraciam a užívam si už len jej samotné bytie. Tieto návštevy považujem za jednu z foriem mojej kontemplácie. Je to akési zastavenie sa od svetského zhonu kedy, môžem byť sama so sebou, premýšľať , meditovať a tvoriť. Nachádzala som si rôzne tiché a odľahlé miesta, a pohľady, ktoré ma zaujali som zaznamenávala na veľkoformátový fotoaparát Graflex a stredofotmátový Pentacon, do ktorých som namiesto planfilmov a filmov vkladala svetlocitlivé papiere a exponovala som priamo na ne. Vznikla tak séria negatívov, ktoré už nemožno reprodukovať, rovnako ako moment, ktorý práve prežívame. Následne som negatívy spájala/skladala a vytvárala abstraktno-konkrétne obrazy. (Formou negatívu možno aj preto, lebo žijeme v dobe kedy byť pozitívnym nie je žiadúce). Celý proces, od prípravy papiera, hľadania, nachádzania, exponovania a následného vyvolávania a experimentovania, je pre mňa určitou fascináciou ústiacou do kontemplácie. Kontemplácia je v dnešnej dobe veľmi potrebná a práve prostrednie, v ktorom som sa nachádzala mi umožnilo prežiť tieto chvíle rozjímania.

http://mariasimova.com/contemplation/

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Kontemplácia • Mária Šimová

Kontemplácia

Práca spočíva v pozorovaní sveta, najmä prírody v okolí Oravy, do ktorej sa neustále vraciam a užívam si už len jej samotné bytie. Tieto návštevy považujem za jednu z foriem mojej kontemplácie. Je to akési zastavenie sa od svetského zhonu kedy, môžem byť sama so sebou, premýšľať , meditovať a tvoriť. Nachádzala som si rôzne tiché a odľahlé miesta, a pohľady, ktoré ma zaujali som zaznamenávala na veľkoformátový fotoaparát Graflex a stredofotmátový Pentacon, do ktorých som namiesto planfilmov a filmov vkladala svetlocitlivé papiere a exponovala som priamo na ne. Vznikla tak séria negatívov, ktoré už nemožno reprodukovať, rovnako ako moment, ktorý práve prežívame. Následne som negatívy spájala/skladala a vytvárala abstraktno-konkrétne obrazy. (Formou negatívu možno aj preto, lebo žijeme v dobe kedy byť pozitívnym nie je žiadúce). Celý proces, od prípravy papiera, hľadania, nachádzania, exponovania a následného vyvolávania a experimentovania, je pre mňa určitou fascináciou ústiacou do kontemplácie. Kontemplácia je v dnešnej dobe veľmi potrebná a práve prostrednie, v ktorom som sa nachádzala mi umožnilo prežiť tieto chvíle rozjímania.

http://mariasimova.com/contemplation/

Zdieľať

Kontemplácia • Mária Šimová

Kontemplácia

Práca spočíva v pozorovaní sveta, najmä prírody v okolí Oravy, do ktorej sa neustále vraciam a užívam si už len jej samotné bytie. Tieto návštevy považujem za jednu z foriem mojej kontemplácie. Je to akési zastavenie sa od svetského zhonu kedy, môžem byť sama so sebou, premýšľať , meditovať a tvoriť. Nachádzala som si rôzne tiché a odľahlé miesta, a pohľady, ktoré ma zaujali som zaznamenávala na veľkoformátový fotoaparát Graflex a stredofotmátový Pentacon, do ktorých som namiesto planfilmov a filmov vkladala svetlocitlivé papiere a exponovala som priamo na ne. Vznikla tak séria negatívov, ktoré už nemožno reprodukovať, rovnako ako moment, ktorý práve prežívame. Následne som negatívy spájala/skladala a vytvárala abstraktno-konkrétne obrazy. (Formou negatívu možno aj preto, lebo žijeme v dobe kedy byť pozitívnym nie je žiadúce). Celý proces, od prípravy papiera, hľadania, nachádzania, exponovania a následného vyvolávania a experimentovania, je pre mňa určitou fascináciou ústiacou do kontemplácie. Kontemplácia je v dnešnej dobe veľmi potrebná a práve prostrednie, v ktorom som sa nachádzala mi umožnilo prežiť tieto chvíle rozjímania.

http://mariasimova.com/contemplation/

Zdieľať

Mária Šimová

simova.mariaa@gmail.com

Mária Šimová

simova.mariaa@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, asistentka: Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, asistentka: Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.