Kontemplácia

Práca spočíva v pozorovaní sveta, najmä prírody v okolí Oravy, do ktorej sa neustále vraciam a užívam si už len jej samotné bytie. Tieto návštevy považujem za jednu z foriem mojej kontemplácie. Je to akési zastavenie sa od svetského zhonu kedy, môžem byť sama so sebou, premýšľať , meditovať a tvoriť. Nachádzala som si rôzne tiché a odľahlé miesta, a pohľady, ktoré ma zaujali som zaznamenávala na veľkoformátový fotoaparát Graflex a stredofotmátový Pentacon, do ktorých som namiesto planfilmov a filmov vkladala svetlocitlivé papiere a exponovala som priamo na ne. Vznikla tak séria negatívov, ktoré už nemožno reprodukovať, rovnako ako moment, ktorý práve prežívame. Následne som negatívy spájala/skladala a vytvárala abstraktno-konkrétne obrazy. (Formou negatívu možno aj preto, lebo žijeme v dobe kedy byť pozitívnym nie je žiadúce). Celý proces, od prípravy papiera, hľadania, nachádzania, exponovania a následného vyvolávania a experimentovania, je pre mňa určitou fascináciou ústiacou do kontemplácie. Kontemplácia je v dnešnej dobe veľmi potrebná a práve prostrednie, v ktorom som sa nachádzala mi umožnilo prežiť tieto chvíle rozjímania.

http://mariasimova.com/contemplation/

Mária Šimová

2. roč.

Bc.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

simova.mariaa@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mária Šimová

šimová_foto ako stopa existencie

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?