Rozmedzie • Katarína Cabala

Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rozmedzie • Katarína Cabala

Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Zdieľať

Rozmedzie • Katarína Cabala

Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Zdieľať

Kataréna Cabala

cabalakatarina@gmail.com

Kataréna Cabala

cabalakatarina@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.