Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Kataréna Cabala

2. roč.

Bc.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

cabalakatarina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kataréna Cabala

9

zem

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?