Rozmedzie • Katarína Cabala

Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rozmedzie • Katarína Cabala

Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Zdieľať

Rozmedzie • Katarína Cabala

Rozmedzie

Moje fotografie a texty sú spojením čistých dojmov z priestoru. Daný objekt ma pritiahol, ponúkol mi možnosť zamyslieť sa v širších súvislostiach, dovolil mi prejsť jeho tajomstvom. Mapky uvádzajú rozmedzie pohybu. Niektoré prechádzky plynuli rýchlejšie, ponúkli  mi vyššiu mieru opustenia sveta a iné boli kratšie, no častokrát viac mystické. Pohybujeme sa v nestálych časoch, náš svet sa zmenil a neustále podliehame nátlaku. Texty zobrazujú práve tú časť slobody, ktorá v sebe nesie divokosť, nespútanosť duše schopnej poprieť predchádzajúce,

 

 

 

zostať v čistote prítomnosti.

Zdieľať

Kataréna Cabala

cabalakatarina@gmail.com

Kataréna Cabala

cabalakatarina@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.