Dream States

V práci sa venujem interpretacií určitých stále sa zobrazujúcich aspektov vo svojich snoch, a teda vytváram obraz kedy vychádzam z prostredia, kde ide o zmenený stav vedomia (ktorý sa nedá zachytiť fotoaparátom) Prostredníctvom manipulácie a vrstvenia fotografie sa snažím docieliť obraz najviac sa podobajúci až rozvíjajúci pôvodnú víziu vychádzajúcu zo snov.

Aktom fotografovania nadväzujem na to, ako sa nám niekedy sny javia nepochopiteľne až bizarne, ale vždy sa im dá pripísať význam na základe toho, čo filtruje naše podvedomie.

Zobrazujem osoby, ktoré v snoch vnímam inak než v bdelom stave – derealizácia, strata identity, vnímanie neforemných postáv alebo skreslenie viacerých osobností do jednej. Zábery zobrazujú prechod alebo prepojenie medzi snom a realitou, spomienkou a prítomnosťou alebo vedomín a podvedomím. Prácu sa snažím vyjadriť symboliku nadzmyslovosti, ktorá predstavuje nadobudnutie významu sna. 

Sara Stupkova

3. roč.

Bc.

O Fotografií

Fotografia a nové médiá

sarasstupkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Sara Stupkova

DSC09362-33f6bdba

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?