(in)visible worlds

  • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
  • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
  • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
  • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou

Sara Stupkova

3. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

sarasstupkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Sara Stupkova

31-3cb6c257

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?