(in)visible worlds • sara stupkova

(in)visible worlds

 • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
 • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
 • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
 • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

(in)visible worlds • sara stupkova

(in)visible worlds

 • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
 • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
 • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
 • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou
Zdieľať

(in)visible worlds • sara stupkova

(in)visible worlds

 • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
 • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
 • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
 • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou
Zdieľať

Sara Stupkova

sarasstupkova@gmail.com

Sara Stupkova

sarasstupkova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.