(in)visible worlds • sara stupkova

(in)visible worlds

 • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
 • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
 • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
 • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

(in)visible worlds • sara stupkova

(in)visible worlds

 • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
 • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
 • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
 • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou
Zdieľať

(in)visible worlds • sara stupkova

(in)visible worlds

 • projekt skúma mikrobiológiu rôznymi spôsobmi – otázka manipulácie so životom, vznik a zánik
 • objavujem vzájomné prepojenie s neviditeľným životom okolo mňa, manipulujem a identifikujem ho, stávam sa jeho súčasťou
 • cieľom práce je zaznamenanie procesu zhmotňovania sa niečoho voľným okom neviditeľného do viditeľnej formy – uvedomenie si núdzového biotopu ako priestoru, ktorý je z najväčšej časti tvorený niečim, čo na základe zraku priamo nevnímame ale vždy to bude súčasťou nášho každodenného života
 • mikroorganizmy sú závislé od učitých chemických alebo výživných podmienok. v rámci projektu mikroorganizmy prenášam z pôvodného miesta do prostredia, v ktorom sú zabezpečené ideálne podmienky pre ich život. týmto spôsobom sa množia v tak obrovských množstvách, že ich možno vidieť voľným okom ako kolónie rôznych foriem a farieb. v novom prostredí začínajú žiť autonómnym životom. takto sa viditeľne zjaví neviditeľné vnútro. stáva sa tiež súčasťou vonkajšieho sveta, s ktorým prichádza naše telo do kontaktu. časť tela sa skutočne odtrhla a stala sa ďalšiou a telu cudziou
Zdieľať

Sara Stupkova

sarasstupkova@gmail.com

Sara Stupkova

sarasstupkova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Silvia Saparová

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.