SPATIAL • Dominik Demčák

SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

SPATIAL • Dominik Demčák

SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Zdieľať

SPATIAL • Dominik Demčák

SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Zdieľať
Dominik Demčák (17 of 18)-50513da5

Dominik Demčák

dominik@dominoart.sk

Dominik Demčák (17 of 18)-50513da5

Dominik Demčák

dominik@dominoart.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.