SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Dominik Demčák

3. roč.

Bc.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

dominik@dominoart.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dominik Demčák

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?