SPATIAL • Dominik Demčák

SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

SPATIAL • Dominik Demčák

SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Zdieľať

SPATIAL • Dominik Demčák

SPATIAL

Séria autoportrétov ako prostriedok zachytenia snahy o nájdenie osobného umiestnenia. Intuitívnym prístupom v prostredí hľadám miesto včlenenia a konfrontujem sa s pocitom neistoty vlastného bytia. Skúmam priestor bez poznania podoby cieľa s uvedomovaním si potenciálnej nemožnosti nájsť ideálny hmotný svet. Cyklicky sa stále vraciam na začiatok hľadania. Hľadanie ktoré vnímam ako absurdný pocit sa prejavuje v atypickej interakcii s prostredím. Potreba nachádzania napriek uvedomelej snahe neprináša pocit spoločnej koexistencie.

Zdieľať
Dominik Demčák (17 of 18)-50513da5

Dominik Demčák

dominik@dominoart.sk

Dominik Demčák (17 of 18)-50513da5

Dominik Demčák

dominik@dominoart.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.