Hopelandia • Marcel Korec

Hopelandia

Vnímanie nášho sveta je sociálny konštrukt.
Na základe sympatii si idealizujeme naše vzťahy a ľudí, a budujeme si silné schémy, ktoré sú následne schopné odolávať realite.
Naše predstavy nás chránia, ale zároveň odvracajú od poznania.
Naše predstavy nás motivujú, byť niekým kto v skutočnosti neexistuje.
Pripravil som pre Vás tri nezabudnuteľné atrakcie.

Vitajte vo svete, ktorý nie je skutočný!

 

The perception of our world is a social construct.
Based on sympathy, we idealize our relationships and people and build strong schemes that are able to withstand reality.
Our ideas protect us, but at the same time turn us away from knowledge.
Our ideas motivate us to be someone who doesn’t really exist.
I have prepared three unforgettable attractions.

Welcome to the world that is not real!

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Hopelandia • Marcel Korec

Hopelandia

Vnímanie nášho sveta je sociálny konštrukt.
Na základe sympatii si idealizujeme naše vzťahy a ľudí, a budujeme si silné schémy, ktoré sú následne schopné odolávať realite.
Naše predstavy nás chránia, ale zároveň odvracajú od poznania.
Naše predstavy nás motivujú, byť niekým kto v skutočnosti neexistuje.
Pripravil som pre Vás tri nezabudnuteľné atrakcie.

Vitajte vo svete, ktorý nie je skutočný!

 

The perception of our world is a social construct.
Based on sympathy, we idealize our relationships and people and build strong schemes that are able to withstand reality.
Our ideas protect us, but at the same time turn us away from knowledge.
Our ideas motivate us to be someone who doesn’t really exist.
I have prepared three unforgettable attractions.

Welcome to the world that is not real!

Zdieľať

Hopelandia • Marcel Korec

Hopelandia

Vnímanie nášho sveta je sociálny konštrukt.
Na základe sympatii si idealizujeme naše vzťahy a ľudí, a budujeme si silné schémy, ktoré sú následne schopné odolávať realite.
Naše predstavy nás chránia, ale zároveň odvracajú od poznania.
Naše predstavy nás motivujú, byť niekým kto v skutočnosti neexistuje.
Pripravil som pre Vás tri nezabudnuteľné atrakcie.

Vitajte vo svete, ktorý nie je skutočný!

 

The perception of our world is a social construct.
Based on sympathy, we idealize our relationships and people and build strong schemes that are able to withstand reality.
Our ideas protect us, but at the same time turn us away from knowledge.
Our ideas motivate us to be someone who doesn’t really exist.
I have prepared three unforgettable attractions.

Welcome to the world that is not real!

Zdieľať

Marcel Korec

marcelkorec@gmail.com

0908763329

Marcel Korec

marcelkorec@gmail.com

0908763329

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie / ALF

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Doplnkové štúdium

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie / ALF

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Doplnkové štúdium

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.