Hopelandia

Vnímanie nášho sveta je sociálny konštrukt.
Na základe sympatii si idealizujeme naše vzťahy a ľudí, a budujeme si silné schémy, ktoré sú následne schopné odolávať realite.
Naše predstavy nás chránia, ale zároveň odvracajú od poznania.
Naše predstavy nás motivujú, byť niekým kto v skutočnosti neexistuje.
Pripravil som pre Vás tri nezabudnuteľné atrakcie.

Vitajte vo svete, ktorý nie je skutočný!

 

The perception of our world is a social construct.
Based on sympathy, we idealize our relationships and people and build strong schemes that are able to withstand reality.
Our ideas protect us, but at the same time turn us away from knowledge.
Our ideas motivate us to be someone who doesn’t really exist.
I have prepared three unforgettable attractions.

Welcome to the world that is not real!

Marcel Korec

2. roč.

Doplnkové štúdium

Ateliér Laboratórium fotografie / ALF

Fotografia a nové médiá

marcelkorec@gmail.com

0908763329

Ďalšie príspevky študentky*ta

Marcel Korec

P1043897-db42cea2

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?