Skutočná pravda o rastlinách • Marcel Korec

Skutočná pravda o rastlinách

V mojej semestrálnej práci vytváram fiktívny dokument o živote rastlín vo verejných a úradných budovách. Výskyt rastlín v týchto budovách sledujem už dlhšiu dobu, fascinuje ma ako sa im v tomto prostredí darí a koľko miesta majú na svoj život – rast. Rastliny na pracovisku neplnia len estetickú úlohu, ale sú prospešné aj pre ľudské zdravie. Keďže sú okrem ľudí jediným živým organizmom stále prítomným na týchto miestach, personifikujem ich do rolí zamestnacov. Svojou prácou subsidiárne apelujem na súčasný trend vytvárania hoaxov a fake news, ktoré za použitia logických postupov manipulatívne pracujú s domniekami alebo výmyslami a vydávajú ich za fakty vo svojej celosti. Výstup je vo forme digitálnych fotografií, video – dokumentu a objektu. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Skutočná pravda o rastlinách • Marcel Korec

Skutočná pravda o rastlinách

V mojej semestrálnej práci vytváram fiktívny dokument o živote rastlín vo verejných a úradných budovách. Výskyt rastlín v týchto budovách sledujem už dlhšiu dobu, fascinuje ma ako sa im v tomto prostredí darí a koľko miesta majú na svoj život – rast. Rastliny na pracovisku neplnia len estetickú úlohu, ale sú prospešné aj pre ľudské zdravie. Keďže sú okrem ľudí jediným živým organizmom stále prítomným na týchto miestach, personifikujem ich do rolí zamestnacov. Svojou prácou subsidiárne apelujem na súčasný trend vytvárania hoaxov a fake news, ktoré za použitia logických postupov manipulatívne pracujú s domniekami alebo výmyslami a vydávajú ich za fakty vo svojej celosti. Výstup je vo forme digitálnych fotografií, video – dokumentu a objektu. 

Zdieľať

Skutočná pravda o rastlinách • Marcel Korec

Skutočná pravda o rastlinách

V mojej semestrálnej práci vytváram fiktívny dokument o živote rastlín vo verejných a úradných budovách. Výskyt rastlín v týchto budovách sledujem už dlhšiu dobu, fascinuje ma ako sa im v tomto prostredí darí a koľko miesta majú na svoj život – rast. Rastliny na pracovisku neplnia len estetickú úlohu, ale sú prospešné aj pre ľudské zdravie. Keďže sú okrem ľudí jediným živým organizmom stále prítomným na týchto miestach, personifikujem ich do rolí zamestnacov. Svojou prácou subsidiárne apelujem na súčasný trend vytvárania hoaxov a fake news, ktoré za použitia logických postupov manipulatívne pracujú s domniekami alebo výmyslami a vydávajú ich za fakty vo svojej celosti. Výstup je vo forme digitálnych fotografií, video – dokumentu a objektu. 

Zdieľať

Marcel Korec

marcelkorec@gmail.com

0908763329

Marcel Korec

marcelkorec@gmail.com

0908763329

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Doplnkové štúdium

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Doplnkové štúdium

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.