Ako sa dostanem do centra mesta?

V kontexte semestrálnej ulohy “Sprievodca” som sa snažila ukázať divákovi dôležitosť a globálnosť témy hluchonemosti.

Hlavná scéna sa odohráva na okraji mesta. Hluchý a nemý turista sa pýta hovoriaceho okoloidúceho: “Ako sa dostať do centra mesta?”. Na prvý pohľad nič zložité: jedna osoba sa snaží sprostredkovať informácie a druhá ju pochopiť a spravne analyzovať, ale ak vezmeme do úvahy nerovnosť podmienok, tak potom v určitom okamihu dôjde k obrovskému nepohodliu z oboch stran.
Chcem, aby divák postavil sa  na miesto jednej z postáv dialógu, predstavil si, aký bude výsledok udalostí, precítil celú hĺbku situácie, a nakoniec rozhodol či  „Dostal sa do centra mesta?“.

Projekt bol realizovaný vo formáte flip-booku. 

Valeriia Yeromenko

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz fotografie

Fotografia a nové médiá

worktheeryder@gmail.com

4210951306968

Ďalšie príspevky študentky*ta

Valeriia Yeromenko

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?