Ako sa dostanem do centra mesta? • Valeriia Yeromenko

Ako sa dostanem do centra mesta?

V kontexte semestrálnej ulohy “Sprievodca” som sa snažila ukázať divákovi dôležitosť a globálnosť témy hluchonemosti.

Hlavná scéna sa odohráva na okraji mesta. Hluchý a nemý turista sa pýta hovoriaceho okoloidúceho: “Ako sa dostať do centra mesta?”. Na prvý pohľad nič zložité: jedna osoba sa snaží sprostredkovať informácie a druhá ju pochopiť a spravne analyzovať, ale ak vezmeme do úvahy nerovnosť podmienok, tak potom v určitom okamihu dôjde k obrovskému nepohodliu z oboch stran.
Chcem, aby divák postavil sa  na miesto jednej z postáv dialógu, predstavil si, aký bude výsledok udalostí, precítil celú hĺbku situácie, a nakoniec rozhodol či  „Dostal sa do centra mesta?“.

Projekt bol realizovaný vo formáte flip-booku. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Ako sa dostanem do centra mesta? • Valeriia Yeromenko

Ako sa dostanem do centra mesta?

V kontexte semestrálnej ulohy “Sprievodca” som sa snažila ukázať divákovi dôležitosť a globálnosť témy hluchonemosti.

Hlavná scéna sa odohráva na okraji mesta. Hluchý a nemý turista sa pýta hovoriaceho okoloidúceho: “Ako sa dostať do centra mesta?”. Na prvý pohľad nič zložité: jedna osoba sa snaží sprostredkovať informácie a druhá ju pochopiť a spravne analyzovať, ale ak vezmeme do úvahy nerovnosť podmienok, tak potom v určitom okamihu dôjde k obrovskému nepohodliu z oboch stran.
Chcem, aby divák postavil sa  na miesto jednej z postáv dialógu, predstavil si, aký bude výsledok udalostí, precítil celú hĺbku situácie, a nakoniec rozhodol či  „Dostal sa do centra mesta?“.

Projekt bol realizovaný vo formáte flip-booku. 

Zdieľať

Ako sa dostanem do centra mesta? • Valeriia Yeromenko

Ako sa dostanem do centra mesta?

V kontexte semestrálnej ulohy “Sprievodca” som sa snažila ukázať divákovi dôležitosť a globálnosť témy hluchonemosti.

Hlavná scéna sa odohráva na okraji mesta. Hluchý a nemý turista sa pýta hovoriaceho okoloidúceho: “Ako sa dostať do centra mesta?”. Na prvý pohľad nič zložité: jedna osoba sa snaží sprostredkovať informácie a druhá ju pochopiť a spravne analyzovať, ale ak vezmeme do úvahy nerovnosť podmienok, tak potom v určitom okamihu dôjde k obrovskému nepohodliu z oboch stran.
Chcem, aby divák postavil sa  na miesto jednej z postáv dialógu, predstavil si, aký bude výsledok udalostí, precítil celú hĺbku situácie, a nakoniec rozhodol či  „Dostal sa do centra mesta?“.

Projekt bol realizovaný vo formáte flip-booku. 

Zdieľať
Titulka_PR.2-a480d32b

Valeriia Yeromenko

worktheeryder@gmail.com

4210951306968

Titulka_PR.2-a480d32b

Valeriia Yeromenko

worktheeryder@gmail.com

4210951306968

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková