Real Price of a Crisp

Tento semester som sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na jednu z masovo vyrábaných
potravín, označovanú ako čipsy, známe aj ako – zemiakove lupienky. Tento produkt sa mi zdal
očividne výborný nielen z hľadiska formy, ale aj z hľadiska spoločenskej funkcie.
Hlavným cieľom projektu je ukázať, ako sa z bežného skúmania obyčajného balenia slaných
lupienkov môže stať celosvetový problém spojený s človekom a jeho nekonečnými pokusmi
neúnavne zhrabávať všetky výhody a bez prestania exponenciálne zväčšovať všetko
nadobudnuté.
Túto absurditu ľudskej existencie som sa snažila ukázať nielen svojimi činmi (napr. meraním
veľkosti každej lupienky v balení a skenovaním vybavenia, ktoré som potrebovala na vytvorenie
fiktívnej vedeckej štúdie), ale aj zo strany diváka, ktorý listuje takmer tu istu stránku
knihy-vyskumu a sleduje minimalne drobné zmeny vo veľkosti cipsov, čo v skutočnosti nedáva
žiadny zmysel.
Konečným výsledkom môjho pseudo výskumu bol chrumkavý maz :) (tuk) presakujúci cez
papier, ktorý môže divákovi pripomínať celý vesmírny systém, ako aj veľký fotogram jedneho
čipsu, ktorý vyzerá ako mesiac. Snažila som sa demonštrovať, aká komická a nemilosrdná je
hyperbolickosť súčasnosti, ktorú robí človek. Aké nezmyselné sú jeho pokusy podrobiť si celý
systém.

Valeriia Yeromenko

2. roč.

Bc.

Protoatelier

Fotografia a nové médiá

workryder@gmail.com

4210951306968

Ďalšie príspevky študentky*ta

Valeriia Yeromenko

Titulka_PR.2-2d763fab

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?