V krajine plynúcej

Pohybujem sa z bodu A do bodu B. V jednom smere.
Ako čas, ako rieka, plyniem na čiare, smerujúc z jedného okamihu do druhého, kde každý moment môže nastúpiť až po uplynutí predchádzajúceho. Ak sa chcem vrátiť, okolnosť už nebude rovnaká.
Uplynula s časom, s prúdom.
 
Zmena, premena, pohyb.

 

V mojej práci reagujem na pojem sprievodca zachytávaním toku rieky a jej blízkeho okolia, v ktorom sa nachádza. Rieka ako línia, ktorá má svoj začiatok a koniec, sa tak stáva mojím sprievodcom, ktorý ma vedie a udáva smer na ceste z periférie do mesta. Vnímam súvislosti medzi fluidnou podstatou samotnej rieky a krajinou, meniacou sa pod vplyvom ľudských zásahov, ktorých koncentrácia sa úmerne zvyšuje v smere do centra mesta, kde sa hranica prírody a artefaktmi vytvorenými ľudskou rukou zvýrazňuje.  Trojica pojmov zmena – premena – pohyb sa mi stali východiskovými bodmi, ktoré sú pre prostredie a momenty, ktoré znehybňujem fotoaparátom, príznačné. Mojou snahou bolo zachytiť túto „plynúcu“ krajinu s jej horizontálnou premenou a premenou resp. pohybom rieky v kontexte časovej lineárnosti. Rieka a plynutie času z jedného okamihu do druhého, tak vytvárajú výraznú paralelu pohybu v jednom smere a toho, že nič nezostáva na rovnakom mieste, všetko plynie. Výslednú formu práce tvorí kniha-leporelo, ktorého rozprestretím dostávame lineárny pás – rovnú trajektóriu mojej cesty popri rieke tvorenú fotografiami.

 

Karla Šavrtková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz fotografie

Fotografia a nové médiá

karla.savrtkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Karla Šavrtková

IMG_3416cbc-1c269f25

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?