V krajine plynúcej • Karla Šavrtková

V krajine plynúcej

Pohybujem sa z bodu A do bodu B. V jednom smere.
Ako čas, ako rieka, plyniem na čiare, smerujúc z jedného okamihu do druhého, kde každý moment môže nastúpiť až po uplynutí predchádzajúceho. Ak sa chcem vrátiť, okolnosť už nebude rovnaká.
Uplynula s časom, s prúdom.
 
Zmena, premena, pohyb.

 

V mojej práci reagujem na pojem sprievodca zachytávaním toku rieky a jej blízkeho okolia, v ktorom sa nachádza. Rieka ako línia, ktorá má svoj začiatok a koniec, sa tak stáva mojím sprievodcom, ktorý ma vedie a udáva smer na ceste z periférie do mesta. Vnímam súvislosti medzi fluidnou podstatou samotnej rieky a krajinou, meniacou sa pod vplyvom ľudských zásahov, ktorých koncentrácia sa úmerne zvyšuje v smere do centra mesta, kde sa hranica prírody a artefaktmi vytvorenými ľudskou rukou zvýrazňuje.  Trojica pojmov zmena – premena – pohyb sa mi stali východiskovými bodmi, ktoré sú pre prostredie a momenty, ktoré znehybňujem fotoaparátom, príznačné. Mojou snahou bolo zachytiť túto „plynúcu“ krajinu s jej horizontálnou premenou a premenou resp. pohybom rieky v kontexte časovej lineárnosti. Rieka a plynutie času z jedného okamihu do druhého, tak vytvárajú výraznú paralelu pohybu v jednom smere a toho, že nič nezostáva na rovnakom mieste, všetko plynie. Výslednú formu práce tvorí kniha-leporelo, ktorého rozprestretím dostávame lineárny pás – rovnú trajektóriu mojej cesty popri rieke tvorenú fotografiami.

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

V krajine plynúcej • Karla Šavrtková

V krajine plynúcej

Pohybujem sa z bodu A do bodu B. V jednom smere.
Ako čas, ako rieka, plyniem na čiare, smerujúc z jedného okamihu do druhého, kde každý moment môže nastúpiť až po uplynutí predchádzajúceho. Ak sa chcem vrátiť, okolnosť už nebude rovnaká.
Uplynula s časom, s prúdom.
 
Zmena, premena, pohyb.

 

V mojej práci reagujem na pojem sprievodca zachytávaním toku rieky a jej blízkeho okolia, v ktorom sa nachádza. Rieka ako línia, ktorá má svoj začiatok a koniec, sa tak stáva mojím sprievodcom, ktorý ma vedie a udáva smer na ceste z periférie do mesta. Vnímam súvislosti medzi fluidnou podstatou samotnej rieky a krajinou, meniacou sa pod vplyvom ľudských zásahov, ktorých koncentrácia sa úmerne zvyšuje v smere do centra mesta, kde sa hranica prírody a artefaktmi vytvorenými ľudskou rukou zvýrazňuje.  Trojica pojmov zmena – premena – pohyb sa mi stali východiskovými bodmi, ktoré sú pre prostredie a momenty, ktoré znehybňujem fotoaparátom, príznačné. Mojou snahou bolo zachytiť túto „plynúcu“ krajinu s jej horizontálnou premenou a premenou resp. pohybom rieky v kontexte časovej lineárnosti. Rieka a plynutie času z jedného okamihu do druhého, tak vytvárajú výraznú paralelu pohybu v jednom smere a toho, že nič nezostáva na rovnakom mieste, všetko plynie. Výslednú formu práce tvorí kniha-leporelo, ktorého rozprestretím dostávame lineárny pás – rovnú trajektóriu mojej cesty popri rieke tvorenú fotografiami.

 

Zdieľať

V krajine plynúcej • Karla Šavrtková

V krajine plynúcej

Pohybujem sa z bodu A do bodu B. V jednom smere.
Ako čas, ako rieka, plyniem na čiare, smerujúc z jedného okamihu do druhého, kde každý moment môže nastúpiť až po uplynutí predchádzajúceho. Ak sa chcem vrátiť, okolnosť už nebude rovnaká.
Uplynula s časom, s prúdom.
 
Zmena, premena, pohyb.

 

V mojej práci reagujem na pojem sprievodca zachytávaním toku rieky a jej blízkeho okolia, v ktorom sa nachádza. Rieka ako línia, ktorá má svoj začiatok a koniec, sa tak stáva mojím sprievodcom, ktorý ma vedie a udáva smer na ceste z periférie do mesta. Vnímam súvislosti medzi fluidnou podstatou samotnej rieky a krajinou, meniacou sa pod vplyvom ľudských zásahov, ktorých koncentrácia sa úmerne zvyšuje v smere do centra mesta, kde sa hranica prírody a artefaktmi vytvorenými ľudskou rukou zvýrazňuje.  Trojica pojmov zmena – premena – pohyb sa mi stali východiskovými bodmi, ktoré sú pre prostredie a momenty, ktoré znehybňujem fotoaparátom, príznačné. Mojou snahou bolo zachytiť túto „plynúcu“ krajinu s jej horizontálnou premenou a premenou resp. pohybom rieky v kontexte časovej lineárnosti. Rieka a plynutie času z jedného okamihu do druhého, tak vytvárajú výraznú paralelu pohybu v jednom smere a toho, že nič nezostáva na rovnakom mieste, všetko plynie. Výslednú formu práce tvorí kniha-leporelo, ktorého rozprestretím dostávame lineárny pás – rovnú trajektóriu mojej cesty popri rieke tvorenú fotografiami.

 

Zdieľať

Karla Šavrtková

karla.savrtkova@gmail.com

Karla Šavrtková

karla.savrtkova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.