Dopredaj • Nina Turzíková

Dopredaj

Zadanie v semestrálnej práci znelo Sprievodca.

Sprievodca v mojom chápaní má jednoduchý význam = Sprievodca niekoho sprevádza. Chcem Vás

previesť, ako ja vnímam vyhodené odpadky v prírode v mojom okolí.

Síce sa zameriavam na moje okolie, ale nie je to len problém môjho okolia. V dnešnej dobe sa

stretávame s vyhodenými odpadkami na rôznych miestach na našej planéty.

Chcem zaujať pohľad jedinca – človeka – ktorý vidí špinu, nečistotu, odpad tam, kde nepatrí a tým

chcem ukázať druhým, aby si to začali všímať tiež a aby im to začalo vadiť tak, ako mne. To by mohlo

byť potom riešením problému – keď niekomu niečo vadí, začne to riešiť viac.

Prečo fotím smeti?

Možno ma k foteniu odpadkov viedlo samotné rozhorčenie a zármutok z toho, keď vidím, že niektorí

ľudia tak ľahko dokážu vyhodiť smeti do prírody a neriešia, že znečisťujú našu zem.

Zaujíma ma, čo ľudia dokážu vyhodiť.

Zároveň ma aj veľmi fascinuje, ako sa daný odpad vmiesi do prírody. Ako sa dané veci pomaličky

rozkladajú. Ako ich čas dokáže pretransformovať do podôb, ktoré sú nám neznáme, ako splynú

s prostredím, v ktorom sú vyhodené a v poslednej miere aké zaujímavé obrazy vytvárajú.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Dopredaj • Nina Turzíková

Dopredaj

Zadanie v semestrálnej práci znelo Sprievodca.

Sprievodca v mojom chápaní má jednoduchý význam = Sprievodca niekoho sprevádza. Chcem Vás

previesť, ako ja vnímam vyhodené odpadky v prírode v mojom okolí.

Síce sa zameriavam na moje okolie, ale nie je to len problém môjho okolia. V dnešnej dobe sa

stretávame s vyhodenými odpadkami na rôznych miestach na našej planéty.

Chcem zaujať pohľad jedinca – človeka – ktorý vidí špinu, nečistotu, odpad tam, kde nepatrí a tým

chcem ukázať druhým, aby si to začali všímať tiež a aby im to začalo vadiť tak, ako mne. To by mohlo

byť potom riešením problému – keď niekomu niečo vadí, začne to riešiť viac.

Prečo fotím smeti?

Možno ma k foteniu odpadkov viedlo samotné rozhorčenie a zármutok z toho, keď vidím, že niektorí

ľudia tak ľahko dokážu vyhodiť smeti do prírody a neriešia, že znečisťujú našu zem.

Zaujíma ma, čo ľudia dokážu vyhodiť.

Zároveň ma aj veľmi fascinuje, ako sa daný odpad vmiesi do prírody. Ako sa dané veci pomaličky

rozkladajú. Ako ich čas dokáže pretransformovať do podôb, ktoré sú nám neznáme, ako splynú

s prostredím, v ktorom sú vyhodené a v poslednej miere aké zaujímavé obrazy vytvárajú.

Zdieľať

Dopredaj • Nina Turzíková

Dopredaj

Zadanie v semestrálnej práci znelo Sprievodca.

Sprievodca v mojom chápaní má jednoduchý význam = Sprievodca niekoho sprevádza. Chcem Vás

previesť, ako ja vnímam vyhodené odpadky v prírode v mojom okolí.

Síce sa zameriavam na moje okolie, ale nie je to len problém môjho okolia. V dnešnej dobe sa

stretávame s vyhodenými odpadkami na rôznych miestach na našej planéty.

Chcem zaujať pohľad jedinca – človeka – ktorý vidí špinu, nečistotu, odpad tam, kde nepatrí a tým

chcem ukázať druhým, aby si to začali všímať tiež a aby im to začalo vadiť tak, ako mne. To by mohlo

byť potom riešením problému – keď niekomu niečo vadí, začne to riešiť viac.

Prečo fotím smeti?

Možno ma k foteniu odpadkov viedlo samotné rozhorčenie a zármutok z toho, keď vidím, že niektorí

ľudia tak ľahko dokážu vyhodiť smeti do prírody a neriešia, že znečisťujú našu zem.

Zaujíma ma, čo ľudia dokážu vyhodiť.

Zároveň ma aj veľmi fascinuje, ako sa daný odpad vmiesi do prírody. Ako sa dané veci pomaličky

rozkladajú. Ako ich čas dokáže pretransformovať do podôb, ktoré sú nám neznáme, ako splynú

s prostredím, v ktorom sú vyhodené a v poslednej miere aké zaujímavé obrazy vytvárajú.

Zdieľať

Nina Turzíková

nina.turzikova@gmail.com

Nina Turzíková

nina.turzikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.