Dopredaj

Zadanie v semestrálnej práci znelo Sprievodca.

Sprievodca v mojom chápaní má jednoduchý význam = Sprievodca niekoho sprevádza. Chcem Vás

previesť, ako ja vnímam vyhodené odpadky v prírode v mojom okolí.

Síce sa zameriavam na moje okolie, ale nie je to len problém môjho okolia. V dnešnej dobe sa

stretávame s vyhodenými odpadkami na rôznych miestach na našej planéty.

Chcem zaujať pohľad jedinca – človeka – ktorý vidí špinu, nečistotu, odpad tam, kde nepatrí a tým

chcem ukázať druhým, aby si to začali všímať tiež a aby im to začalo vadiť tak, ako mne. To by mohlo

byť potom riešením problému – keď niekomu niečo vadí, začne to riešiť viac.

Prečo fotím smeti?

Možno ma k foteniu odpadkov viedlo samotné rozhorčenie a zármutok z toho, keď vidím, že niektorí

ľudia tak ľahko dokážu vyhodiť smeti do prírody a neriešia, že znečisťujú našu zem.

Zaujíma ma, čo ľudia dokážu vyhodiť.

Zároveň ma aj veľmi fascinuje, ako sa daný odpad vmiesi do prírody. Ako sa dané veci pomaličky

rozkladajú. Ako ich čas dokáže pretransformovať do podôb, ktoré sú nám neznáme, ako splynú

s prostredím, v ktorom sú vyhodené a v poslednej miere aké zaujímavé obrazy vytvárajú.

Nina Turzíková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz fotografie

Fotografia a nové médiá

nina.turzikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nina Turzíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Fotografia a nové médiá

IMG_0497-7213a1cb

Hľadáte niekoho alebo niečo?