Anima Exposed • Marcus Oliver Obert

ANIMA EXPOSED

ANIMA EXPOSED vytvára situáciu, v ktorej človek komunikuje s väčším celkom, než je on sám – s krajinou. Vyjadruje pocit potreby úniku.
Akt sa odohráva v núdzovom biotope, v ktorom je človek schopný sa bez zásadnejších vonkajších vplyvov sústrediť na seba samého. Počas náhlej zmeny je realita ťažko uchopiteľná, nestála, premenlivá a skreslená. Perfomatívny akt zapálenia signalizačnej svetlice nesie symboliku volania o pomoc a túžbu po bezpečí. 
Toto gesto je postavené na princípe multisenzorickej skúsenosti, nakoľko cieľom tejto práce je vytvorenie inštalácie, ktorá čiastočne prenesie situáciu z miesta aktu k divákovi. Kompozícia troch projekcií bude podporená dynamizovaným zvukom a šírením tepelných vĺn na diváka. Projekt Anima Exposed je prezentovaný ako súčasť multimediálneho projektu Land Desolate/Sonic Desolation

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Anima Exposed • Marcus Oliver Obert

ANIMA EXPOSED

ANIMA EXPOSED vytvára situáciu, v ktorej človek komunikuje s väčším celkom, než je on sám – s krajinou. Vyjadruje pocit potreby úniku.
Akt sa odohráva v núdzovom biotope, v ktorom je človek schopný sa bez zásadnejších vonkajších vplyvov sústrediť na seba samého. Počas náhlej zmeny je realita ťažko uchopiteľná, nestála, premenlivá a skreslená. Perfomatívny akt zapálenia signalizačnej svetlice nesie symboliku volania o pomoc a túžbu po bezpečí. 
Toto gesto je postavené na princípe multisenzorickej skúsenosti, nakoľko cieľom tejto práce je vytvorenie inštalácie, ktorá čiastočne prenesie situáciu z miesta aktu k divákovi. Kompozícia troch projekcií bude podporená dynamizovaným zvukom a šírením tepelných vĺn na diváka. Projekt Anima Exposed je prezentovaný ako súčasť multimediálneho projektu Land Desolate/Sonic Desolation

Zdieľať

Anima Exposed • Marcus Oliver Obert

ANIMA EXPOSED

ANIMA EXPOSED vytvára situáciu, v ktorej človek komunikuje s väčším celkom, než je on sám – s krajinou. Vyjadruje pocit potreby úniku.
Akt sa odohráva v núdzovom biotope, v ktorom je človek schopný sa bez zásadnejších vonkajších vplyvov sústrediť na seba samého. Počas náhlej zmeny je realita ťažko uchopiteľná, nestála, premenlivá a skreslená. Perfomatívny akt zapálenia signalizačnej svetlice nesie symboliku volania o pomoc a túžbu po bezpečí. 
Toto gesto je postavené na princípe multisenzorickej skúsenosti, nakoľko cieľom tejto práce je vytvorenie inštalácie, ktorá čiastočne prenesie situáciu z miesta aktu k divákovi. Kompozícia troch projekcií bude podporená dynamizovaným zvukom a šírením tepelných vĺn na diváka. Projekt Anima Exposed je prezentovaný ako súčasť multimediálneho projektu Land Desolate/Sonic Desolation

Zdieľať
photo-output 2-2-777ea230

Marcus Oliver Obert

oliver.obert@icloud.com

photo-output 2-2-777ea230

Marcus Oliver Obert

oliver.obert@icloud.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. , Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. , Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.