ANIMA EXPOSED

ANIMA EXPOSED vytvára situáciu, v ktorej človek komunikuje s väčším celkom, než je on sám – s krajinou. Vyjadruje pocit potreby úniku.
Akt sa odohráva v núdzovom biotope, v ktorom je človek schopný sa bez zásadnejších vonkajších vplyvov sústrediť na seba samého. Počas náhlej zmeny je realita ťažko uchopiteľná, nestála, premenlivá a skreslená. Perfomatívny akt zapálenia signalizačnej svetlice nesie symboliku volania o pomoc a túžbu po bezpečí. 
Toto gesto je postavené na princípe multisenzorickej skúsenosti, nakoľko cieľom tejto práce je vytvorenie inštalácie, ktorá čiastočne prenesie situáciu z miesta aktu k divákovi. Kompozícia troch projekcií bude podporená dynamizovaným zvukom a šírením tepelných vĺn na diváka. Projekt Anima Exposed je prezentovaný ako súčasť multimediálneho projektu Land Desolate/Sonic Desolation

Marcus Oliver Obert

3. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

oliver.obert@icloud.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Marcus Oliver Obert

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?