FOCUS • Nataša Bošková

FOCUS

SK

Skúmanie možností prepojenia sa s minulosťou, cez fotografiu, ktorá dokáže zachytiť a uchovať čas, sprostredkovať dianie minulé, život, ktorý tu už nie je, pripomínať spomienky. Pohľad cez fotoaparát môjho deda, ktorého som nikdy nepoznala, na mieste ktoré bolo pre neho posledným, a neúspešná snaha o oživenie, zaostrenie na niečo, čoho som nebola súčasťou. 

 

EN

Exploring the possibilities of connecting with the past, through photography, which can capture and preserve time, mediate past, life that is no longer here, recall memories. Looking through my grandfather’s camera, whom I never knew, in the place that was his last, and unsuccessfully trying to revive, focus on something I wasn’t part of.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

FOCUS • Nataša Bošková

FOCUS

SK

Skúmanie možností prepojenia sa s minulosťou, cez fotografiu, ktorá dokáže zachytiť a uchovať čas, sprostredkovať dianie minulé, život, ktorý tu už nie je, pripomínať spomienky. Pohľad cez fotoaparát môjho deda, ktorého som nikdy nepoznala, na mieste ktoré bolo pre neho posledným, a neúspešná snaha o oživenie, zaostrenie na niečo, čoho som nebola súčasťou. 

 

EN

Exploring the possibilities of connecting with the past, through photography, which can capture and preserve time, mediate past, life that is no longer here, recall memories. Looking through my grandfather’s camera, whom I never knew, in the place that was his last, and unsuccessfully trying to revive, focus on something I wasn’t part of.

Zdieľať

FOCUS • Nataša Bošková

FOCUS

SK

Skúmanie možností prepojenia sa s minulosťou, cez fotografiu, ktorá dokáže zachytiť a uchovať čas, sprostredkovať dianie minulé, život, ktorý tu už nie je, pripomínať spomienky. Pohľad cez fotoaparát môjho deda, ktorého som nikdy nepoznala, na mieste ktoré bolo pre neho posledným, a neúspešná snaha o oživenie, zaostrenie na niečo, čoho som nebola súčasťou. 

 

EN

Exploring the possibilities of connecting with the past, through photography, which can capture and preserve time, mediate past, life that is no longer here, recall memories. Looking through my grandfather’s camera, whom I never knew, in the place that was his last, and unsuccessfully trying to revive, focus on something I wasn’t part of.

Zdieľať

Nataša Bošková

n.natasaboskova@gmail.com

0918910038

Nataša Bošková

n.natasaboskova@gmail.com

0918910038

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD.,

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD.,

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.