FOCUS

SK

Skúmanie možností prepojenia sa s minulosťou, cez fotografiu, ktorá dokáže zachytiť a uchovať čas, sprostredkovať dianie minulé, život, ktorý tu už nie je, pripomínať spomienky. Pohľad cez fotoaparát môjho deda, ktorého som nikdy nepoznala, na mieste ktoré bolo pre neho posledným, a neúspešná snaha o oživenie, zaostrenie na niečo, čoho som nebola súčasťou. 

 

EN

Exploring the possibilities of connecting with the past, through photography, which can capture and preserve time, mediate past, life that is no longer here, recall memories. Looking through my grandfather’s camera, whom I never knew, in the place that was his last, and unsuccessfully trying to revive, focus on something I wasn’t part of.

Nataša Bošková

3. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

n.natasaboskova@gmail.com

0918910038

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nataša Bošková

hipoterapia2-d1d8a5ce

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?