Kone v Petržalke

Na tému “človek a krajina” som reagovala vlastnou skúsenosťou s jazdením koní v Petržalke. Táto séria fotografii zobrazuje kontrast medzi prostredím Petržalky a koňmi žijúcimi v jej centre. Jazdectvo v Petržalke začalo v 70. rokoch, kedy sa prestavala dostihová dráha zo Svätého jura do stredu tejto betónovej džungle. Dnes sa v tomto prostredí nachádza paradoxne 6 jazdeckých areálov, vrátane toho, ktorý navštevujem ja. V mojej práci som zachytávala absurdné situácie, ktoré vznikajú spojením týchto dvoch odlišných aspektov (mesto a príroda) a poukazujem na to, ako človek mení krajinu vo svoj prospech bez ohľadu na neprirodzenosť tejto kombinácie.
Okrem hlavného zadania som tiež pracovala na 30 dňovom reporte o aktuálnej situácii spojenej s karanténou-fotografie si môžete pozrieť na instagramovom účte @boskovafromhome .

I reacted to the topic “man and land” with my own experience with riding horses in Petržalka. This series of photographs shows the contrast between the environment of Petržalka and the horses living in its center. Riding in Petržalka began in the 1970s, when the racetrack was transferred from the Svätý Jur and rebuilt into the center of this concrete jungle. Today, paradoxically, there are 6 riding clubs, including the one I ride in. In my work, I have captured the absurd situations that arise from the combination of these two different aspects (city and nature) and point out how people change the land in their favor, regardless of the unnaturalness of this combination.
Besides the main assignment, I also worked on a 30-day report on the current situation associated with quarantine – you can see these photos on the instagram account @boskovafromhome.

Nataša Bošková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz fotografie

Fotografia a nové médiá

n.natasaboskova@gmail.com

0918910038

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nataša Bošková

hipoterapia2-d1d8a5ce

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?