Self Fortune Teller

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je obloha modrá? Alebo či skutočne robíme slobodné rozhodnutia?
 
Môj výskum založený na ontológii ma priviedol k zamysleniu sa nad podobnými otázkami, aby som lepšie pochopil do akej miery som schopný posunúť svoje vnímanie a myslenie. Analýza toho, odkiaľ veci či emócie skutočne pochádzajú by mala byť uplatňovaná v našich každodenných životoch, pretože to má rozsiahle uplatnenie – môžeme tým dosiahnuť zmenu nálady alebo vysvetliť pôvod správania iných (ne)bytostí. Verím, že lepším pochopením toho ako funguje naše vnímanie, môžeme dosiahnuť kvalitnejšie uvedomenie si našej pozície vo vzťahu k svetu.
 
Ako nástroj v tomto projekte som použil logiku zvedavosti prostredníctvom veštenia, pri ktorom očakávate že sa dozviete niečo o vašej povahe. Ťahaním otázok a zbieraním odpovedí sa tak môžete stať jednou z troch hlavných postáv vytvorených na základe ontologického idealizmu a materializmu.
Prostredníctvom tejto osobnej skúsenosti seba veštenia by sa mal spustiť váš tok myšlienok o odlišnom vnímaní bytia vo vztahu k svetu a jeho podmnožín.

Lukáš Karaba

3. roč.

Bc.

HKU, Utrecht - Mark Your Territory

Vizuálna komunikácia

luk.karaba@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lukáš Karaba

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?