Publikácia pre GMB

Miesto, ktoré je monumentálne, ale komorné zároveň. Knižnica Galérie mesta Bratislava. Moja publikácia sa snaží zachytiť celý jej charakter. Zdroj textov som čerpala z beletrie. Sú to prvé vety z kníh. Tieto knihy sú zoradené podľa prírastkového čísla. Každé číslo mi rozdelením na jednotlivé číslice určilo v poradí príslušnú skriňu, policu, knihu a obraz. Tak vznikli dvojice obrazov a viet. Nejde o spojenia na základe mojich preferencií, ale o číselné hodnoty s trochou náhody. Publikácia nadobúda charakter absurdnej poézie. Odzrkadľuje komornú knižnicu s monumentálnym obsahom.

Martina Masaryková

3. roč.

Bc.

Typo

Vizuálna komunikácia

martina.masarykova7@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Martina Masaryková

IMG_7197

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?