Impulz • Miriam Polacsek

Impulz

Impulz je skupina veriacich mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pod hlavičkou cirkvi. Tomuto klubu Impulz, však chýba vizuálna identita. Tento semester som sa zamerala na písmo Impulz, ktoré bude hlavnou zložkou vizuálnej identity, na ktorej budem ďalej stavať.

Pri tvorbe písma som sa spočiatku zaoberala názvom Impulz a snažila sa ho nejak interpretovať. Zadefinovala som charakter písma ako ostro-mäkký, ako niečo príjemne vyrušujúce. Niekedy je ťažké nájsť slová, ktoré by mali písmo vystihovať. Dôležité je dobre poznať identitu veci ako takú, a potom vytvoriť tú vizuálnu.

Jednou z hodnôt Impulzu, sú vzťahy. Vzťahy, a teda spájanie, ma naviedlo k nezvyčajným prepájaniam znakov – ligatúram. Tým je písmo originálne a odlišné. Písmo vychádza z kaligrafického zrezaného pierka, čo mu dáva jemne historický charakter, ale digitalizovaním som ho posunula ďalej.
Font obsahuje kontextuálne alternatívy, ligatúry a piktogramy, ktoré sú zrozumiteľné cieľovej skupine, teda ľuďom, ktorí sú súčasťou Impulzu.

Piesňou od skupiny BCC worship, som vás chcela trochu vtiahnuť do atmosféry mládeže Impulz a odprezentovať tak písmo.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Impulz • Miriam Polacsek

Impulz

Impulz je skupina veriacich mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pod hlavičkou cirkvi. Tomuto klubu Impulz, však chýba vizuálna identita. Tento semester som sa zamerala na písmo Impulz, ktoré bude hlavnou zložkou vizuálnej identity, na ktorej budem ďalej stavať.

Pri tvorbe písma som sa spočiatku zaoberala názvom Impulz a snažila sa ho nejak interpretovať. Zadefinovala som charakter písma ako ostro-mäkký, ako niečo príjemne vyrušujúce. Niekedy je ťažké nájsť slová, ktoré by mali písmo vystihovať. Dôležité je dobre poznať identitu veci ako takú, a potom vytvoriť tú vizuálnu.

Jednou z hodnôt Impulzu, sú vzťahy. Vzťahy, a teda spájanie, ma naviedlo k nezvyčajným prepájaniam znakov – ligatúram. Tým je písmo originálne a odlišné. Písmo vychádza z kaligrafického zrezaného pierka, čo mu dáva jemne historický charakter, ale digitalizovaním som ho posunula ďalej.
Font obsahuje kontextuálne alternatívy, ligatúry a piktogramy, ktoré sú zrozumiteľné cieľovej skupine, teda ľuďom, ktorí sú súčasťou Impulzu.

Piesňou od skupiny BCC worship, som vás chcela trochu vtiahnuť do atmosféry mládeže Impulz a odprezentovať tak písmo.

Zdieľať

Impulz • Miriam Polacsek

Impulz

Impulz je skupina veriacich mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pod hlavičkou cirkvi. Tomuto klubu Impulz, však chýba vizuálna identita. Tento semester som sa zamerala na písmo Impulz, ktoré bude hlavnou zložkou vizuálnej identity, na ktorej budem ďalej stavať.

Pri tvorbe písma som sa spočiatku zaoberala názvom Impulz a snažila sa ho nejak interpretovať. Zadefinovala som charakter písma ako ostro-mäkký, ako niečo príjemne vyrušujúce. Niekedy je ťažké nájsť slová, ktoré by mali písmo vystihovať. Dôležité je dobre poznať identitu veci ako takú, a potom vytvoriť tú vizuálnu.

Jednou z hodnôt Impulzu, sú vzťahy. Vzťahy, a teda spájanie, ma naviedlo k nezvyčajným prepájaniam znakov – ligatúram. Tým je písmo originálne a odlišné. Písmo vychádza z kaligrafického zrezaného pierka, čo mu dáva jemne historický charakter, ale digitalizovaním som ho posunula ďalej.
Font obsahuje kontextuálne alternatívy, ligatúry a piktogramy, ktoré sú zrozumiteľné cieľovej skupine, teda ľuďom, ktorí sú súčasťou Impulzu.

Piesňou od skupiny BCC worship, som vás chcela trochu vtiahnuť do atmosféry mládeže Impulz a odprezentovať tak písmo.

Zdieľať
Miriam_Polacsek-aa3521ef

Miriam Polacsek

miriam.polacsek@gmail.com

Miriam_Polacsek-aa3521ef

Miriam Polacsek

miriam.polacsek@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Typolab

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.; Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Typolab

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.; Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.