Impulz

Impulz je skupina veriacich mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pod hlavičkou cirkvi. Tomuto klubu Impulz, však chýba vizuálna identita. Tento semester som sa zamerala na písmo Impulz, ktoré bude hlavnou zložkou vizuálnej identity, na ktorej budem ďalej stavať.

Pri tvorbe písma som sa spočiatku zaoberala názvom Impulz a snažila sa ho nejak interpretovať. Zadefinovala som charakter písma ako ostro-mäkký, ako niečo príjemne vyrušujúce. Niekedy je ťažké nájsť slová, ktoré by mali písmo vystihovať. Dôležité je dobre poznať identitu veci ako takú, a potom vytvoriť tú vizuálnu.

Jednou z hodnôt Impulzu, sú vzťahy. Vzťahy, a teda spájanie, ma naviedlo k nezvyčajným prepájaniam znakov – ligatúram. Tým je písmo originálne a odlišné. Písmo vychádza z kaligrafického zrezaného pierka, čo mu dáva jemne historický charakter, ale digitalizovaním som ho posunula ďalej.
Font obsahuje kontextuálne alternatívy, ligatúry a piktogramy, ktoré sú zrozumiteľné cieľovej skupine, teda ľuďom, ktorí sú súčasťou Impulzu.

Piesňou od skupiny BCC worship, som vás chcela trochu vtiahnuť do atmosféry mládeže Impulz a odprezentovať tak písmo.

Miriam Polacsek

4. roč.

Bc.

Ateliér Typolab

Vizuálna komunikácia

miriam.polacsek@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Miriam Polacsek

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?