Hviezdoslavov Kubín

tvorba vizuálnej identity pre Hviezdoslavov Kubín (celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel)

Miriam Polacsek

3. roč.

Bc.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

miriam.polacsek@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Miriam Polacsek

Miriam-Polacsek-Impulz-0-d2528321

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?