Očami nočného strážnika

Interaktivní prezentace dostupná na stránkách:

https://oddeye.itch.io/apponyi

OČAMI NOČNÉHO STRÁŽNIKA

Vo svojej práci sprostredkúvam atmosféru, ktorá je neodmysliteľne spojená s tradíciou nočných scénických prehliadok historických pamiatok. Návštevník preberá rolu nočného strážnika, ktorý je na svojej zvyčajnej pochôdzke po temných zákutiach Aponiho paláca a konfrontuje sa s meniacim prostredím v interakcii svetla a tieňa.

THROUGH THE EYES OF NIGHT GUARD

In my work, I try to mediate the atmosphere, that is interwined with the popular tradition of a night scenic tours of historical monuments. The visitor takes on the role of a night guard in his usual walk through the dark corners of Aponi’s palace, where he is confronted with changing environment in the interaction of light and shadow.

Ondřej Chlapec

4. roč.

Bc.

Priestor

Vizuálna komunikácia

ochlapec@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ondřej Chlapec

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

adriana_ondrusova_rokotrend-cb537ee3

Hľadáte niekoho alebo niečo?