Očami nočného strážnika • Ondřej Chlapec

Očami nočného strážnika

Interaktivní prezentace dostupná na stránkách:

https://oddeye.itch.io/apponyi

OČAMI NOČNÉHO STRÁŽNIKA

Vo svojej práci sprostredkúvam atmosféru, ktorá je neodmysliteľne spojená s tradíciou nočných scénických prehliadok historických pamiatok. Návštevník preberá rolu nočného strážnika, ktorý je na svojej zvyčajnej pochôdzke po temných zákutiach Aponiho paláca a konfrontuje sa s meniacim prostredím v interakcii svetla a tieňa.

THROUGH THE EYES OF NIGHT GUARD

In my work, I try to mediate the atmosphere, that is interwined with the popular tradition of a night scenic tours of historical monuments. The visitor takes on the role of a night guard in his usual walk through the dark corners of Aponi’s palace, where he is confronted with changing environment in the interaction of light and shadow.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Očami nočného strážnika • Ondřej Chlapec

Očami nočného strážnika

Interaktivní prezentace dostupná na stránkách:

https://oddeye.itch.io/apponyi

OČAMI NOČNÉHO STRÁŽNIKA

Vo svojej práci sprostredkúvam atmosféru, ktorá je neodmysliteľne spojená s tradíciou nočných scénických prehliadok historických pamiatok. Návštevník preberá rolu nočného strážnika, ktorý je na svojej zvyčajnej pochôdzke po temných zákutiach Aponiho paláca a konfrontuje sa s meniacim prostredím v interakcii svetla a tieňa.

THROUGH THE EYES OF NIGHT GUARD

In my work, I try to mediate the atmosphere, that is interwined with the popular tradition of a night scenic tours of historical monuments. The visitor takes on the role of a night guard in his usual walk through the dark corners of Aponi’s palace, where he is confronted with changing environment in the interaction of light and shadow.

Zdieľať

Očami nočného strážnika • Ondřej Chlapec

Očami nočného strážnika

Interaktivní prezentace dostupná na stránkách:

https://oddeye.itch.io/apponyi

OČAMI NOČNÉHO STRÁŽNIKA

Vo svojej práci sprostredkúvam atmosféru, ktorá je neodmysliteľne spojená s tradíciou nočných scénických prehliadok historických pamiatok. Návštevník preberá rolu nočného strážnika, ktorý je na svojej zvyčajnej pochôdzke po temných zákutiach Aponiho paláca a konfrontuje sa s meniacim prostredím v interakcii svetla a tieňa.

THROUGH THE EYES OF NIGHT GUARD

In my work, I try to mediate the atmosphere, that is interwined with the popular tradition of a night scenic tours of historical monuments. The visitor takes on the role of a night guard in his usual walk through the dark corners of Aponi’s palace, where he is confronted with changing environment in the interaction of light and shadow.

Zdieľať

Ondřej Chlapec

ochlapec@gmail.com

Ondřej Chlapec

ochlapec@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Priestor

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Pavel Choma, akad. mal. • doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Priestor

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Pavel Choma, akad. mal. • doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.