Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín > Laura Morovská

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hlavným elementom vizuálnej identity pre 67. ročník Hviezdoslavov Kubín je báseň Jána Smreka – Oči.
Zámerom používania básne je prezentovanie slovenských autorov a vzdávanie pocty im a ich dielam.  Verím, že by tento systém vizuálnej identity viedol mladých ľudí k objavovaniu krásy v literatúre a prednese. Logo Hviezdoslavov Kubín je založené na vyznačovaní prízvučných a neprízvučných slabík, teda na rytme a prízvuku, ktoré je pri recitovaní dôležité. 

 

ENG:

Hviezdoslavov Kubín is nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.

The main element of my visual identity for Hviezdoslavov Kubín is a poem by Ján Smrek – Eyes.
The purpose of using poem is presenting Slovak authors and paying attention to them and their work of art. I believe that this system of visual identity would lead young people to find beauty in literature and performance. The logo Hviezdoslavov Kubín is based on marking stressed and unstressed syllable, on a rhythm and intonation which is very important.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín > Laura Morovská

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hlavným elementom vizuálnej identity pre 67. ročník Hviezdoslavov Kubín je báseň Jána Smreka – Oči.
Zámerom používania básne je prezentovanie slovenských autorov a vzdávanie pocty im a ich dielam.  Verím, že by tento systém vizuálnej identity viedol mladých ľudí k objavovaniu krásy v literatúre a prednese. Logo Hviezdoslavov Kubín je založené na vyznačovaní prízvučných a neprízvučných slabík, teda na rytme a prízvuku, ktoré je pri recitovaní dôležité. 

 

ENG:

Hviezdoslavov Kubín is nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.

The main element of my visual identity for Hviezdoslavov Kubín is a poem by Ján Smrek – Eyes.
The purpose of using poem is presenting Slovak authors and paying attention to them and their work of art. I believe that this system of visual identity would lead young people to find beauty in literature and performance. The logo Hviezdoslavov Kubín is based on marking stressed and unstressed syllable, on a rhythm and intonation which is very important.

Zdieľať

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín > Laura Morovská

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hlavným elementom vizuálnej identity pre 67. ročník Hviezdoslavov Kubín je báseň Jána Smreka – Oči.
Zámerom používania básne je prezentovanie slovenských autorov a vzdávanie pocty im a ich dielam.  Verím, že by tento systém vizuálnej identity viedol mladých ľudí k objavovaniu krásy v literatúre a prednese. Logo Hviezdoslavov Kubín je založené na vyznačovaní prízvučných a neprízvučných slabík, teda na rytme a prízvuku, ktoré je pri recitovaní dôležité. 

 

ENG:

Hviezdoslavov Kubín is nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.

The main element of my visual identity for Hviezdoslavov Kubín is a poem by Ján Smrek – Eyes.
The purpose of using poem is presenting Slovak authors and paying attention to them and their work of art. I believe that this system of visual identity would lead young people to find beauty in literature and performance. The logo Hviezdoslavov Kubín is based on marking stressed and unstressed syllable, on a rhythm and intonation which is very important.

Zdieľať
img757-b1a2f845

Laura Morovská

laura.morovska@gmail.com

img757-b1a2f845

Laura Morovská

laura.morovska@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.