Práce študentov*iek pod vedením pedagógov Michal Tornyai, Marcek Benčík, Juraj Blaško a kol.

adriana_ondrusova_rokotrend-cb537ee3

Hľadáte niekoho alebo niečo?