Hviezdoslavov Kubín – vizuálna identita • Peter Pozník

Hviezdoslavov Kubín - vizuálna identita

Cieľom bolo vizualizovať identitu súťaže v prednese poézia a prózy Hviezdoslavov Kubín. Morfovanie a transformácia indetity sa odvíja od prízvuku a jej vizuálnej modelácií slov. Striedanie farebnosti ako aj zarovnie textu napomáha pri dynamickosti dizajnu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Hviezdoslavov Kubín – vizuálna identita • Peter Pozník

Hviezdoslavov Kubín - vizuálna identita

Cieľom bolo vizualizovať identitu súťaže v prednese poézia a prózy Hviezdoslavov Kubín. Morfovanie a transformácia indetity sa odvíja od prízvuku a jej vizuálnej modelácií slov. Striedanie farebnosti ako aj zarovnie textu napomáha pri dynamickosti dizajnu.

Zdieľať

Hviezdoslavov Kubín – vizuálna identita • Peter Pozník

Hviezdoslavov Kubín - vizuálna identita

Cieľom bolo vizualizovať identitu súťaže v prednese poézia a prózy Hviezdoslavov Kubín. Morfovanie a transformácia indetity sa odvíja od prízvuku a jej vizuálnej modelácií slov. Striedanie farebnosti ako aj zarovnie textu napomáha pri dynamickosti dizajnu.

Zdieľať
HAL-9000-f24c70e6

Peter Pozník

peterpoznik123@gmail.com

HAL-9000-f24c70e6

Peter Pozník

peterpoznik123@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda