Atlas liečivých rastlín

Predmetom mojej práce, ktorej som sa venovala v zimnom semestri, je Atlas liečivých rastlín. V atlase rozoberám dve rôzne rastliny, ktoré však spája spoločná téma. Je to kontrast vnímania liečiteľstva dvoch starovekých kultúr, a to Egypta a Číny.  

Obidve kultúry si vznik chorôb vysvetľovali duchovnou formou ale každá svojským spôsobom. Podľa egyptských mýtov za vznik chorôb pripisoval démonom, ktorí napadli ľudské telo. Proces liečenia preto prestavoval cestu, ktorou sa človek týchto démonov zbavoval. Po užití rastlinného elixíru, a vyrieknutí zariekadla vyzdravel, a tak démoni z tela odišli preč.                                                                                                                                                            Vnímanie liečenia v Číne sa zakladalo zasa na energii čchi, ktorá podľa nich prúdi celým svetom, každou jeho časťou, každou bytosťou. Človek ochorel vtedy, keď sa táto energia oslabila. Liečivý vývar z rastliny mal túto energiu človeku prinavrátiť a posilniť ju.

Pri zisťovaní informácií o kultúrach som sa snažila naštudovať si aj vizuálne prejavy doby, od ktorých by som sa mohla neskôr odvíjať. Pre moju prácu som si zvolila výrazné hrubé horizontálne a tenké vertikálne linky typické pre každú kultúru, ktoré ich navzájom odlíšili.

V práci som síce chcela poukázať na rozdiely kultúr, no zároveň dodať atlasu vizuálnu jednotu a hoci som riešila historickú tému, brala som do úvahy fakt, že historický obsah komunikujem súčasnej spoločnosti.

Klára Križánková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz vizuálnej komunikácie

Vizuálna komunikácia

klara.krizankova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Križánková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

adriana_ondrusova_rokotrend-cb537ee3

Hľadáte niekoho alebo niečo?