Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Róbert Púček

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Koncept vizuálnej identity pre Hviezdoslavov Kubín je založený na vytvorení abstraktného priestoru, ktorý reflektuje okamih, v ktorom sa publikum ale aj súťažiaci vnárajú do deja recitovaného diela. Tento fantazíjny priestor je variabilný a je možné ho v priebehu nasledujúcich ročníkov súťaže obmieňať. Momentálne je jeho jazyk nastavený abstraktne, typograficky, no môže byť aj konkrétny a naratívne vyobrazovať priestor iný.

 

ENG

Visual identity for nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.
In this concept I’m using the moment of immersing in the story. The main visual element shows abstract space that can be also variable for upcoming year of the competition and be sustainable for a longer time. 

Share on facebook
Zdieľať

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Róbert Púček

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Koncept vizuálnej identity pre Hviezdoslavov Kubín je založený na vytvorení abstraktného priestoru, ktorý reflektuje okamih, v ktorom sa publikum ale aj súťažiaci vnárajú do deja recitovaného diela. Tento fantazíjny priestor je variabilný a je možné ho v priebehu nasledujúcich ročníkov súťaže obmieňať. Momentálne je jeho jazyk nastavený abstraktne, typograficky, no môže byť aj konkrétny a naratívne vyobrazovať priestor iný.

 

ENG

Visual identity for nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.
In this concept I’m using the moment of immersing in the story. The main visual element shows abstract space that can be also variable for upcoming year of the competition and be sustainable for a longer time. 

Share on facebook
Zdieľať

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Róbert Púček

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Koncept vizuálnej identity pre Hviezdoslavov Kubín je založený na vytvorení abstraktného priestoru, ktorý reflektuje okamih, v ktorom sa publikum ale aj súťažiaci vnárajú do deja recitovaného diela. Tento fantazíjny priestor je variabilný a je možné ho v priebehu nasledujúcich ročníkov súťaže obmieňať. Momentálne je jeho jazyk nastavený abstraktne, typograficky, no môže byť aj konkrétny a naratívne vyobrazovať priestor iný.

 

ENG

Visual identity for nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.
In this concept I’m using the moment of immersing in the story. The main visual element shows abstract space that can be also variable for upcoming year of the competition and be sustainable for a longer time. 

Share on facebook
Zdieľať
Robert-Pucek-f755f76d

Róbert Púček

robopucek1@gmail.com

Robert-Pucek-f755f76d

Róbert Púček

robopucek1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda