Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Koncept vizuálnej identity pre Hviezdoslavov Kubín je založený na vytvorení abstraktného priestoru, ktorý reflektuje okamih, v ktorom sa publikum ale aj súťažiaci vnárajú do deja recitovaného diela. Tento fantazíjny priestor je variabilný a je možné ho v priebehu nasledujúcich ročníkov súťaže obmieňať. Momentálne je jeho jazyk nastavený abstraktne, typograficky, no môže byť aj konkrétny a naratívne vyobrazovať priestor iný.

 

ENG

Visual identity for nationwide competition and exhibition in the artistic presentation of poetry and prose, in the creation of recitation groups and theaters, poetry of children, youth and adults.
In this concept I’m using the moment of immersing in the story. The main visual element shows abstract space that can be also variable for upcoming year of the competition and be sustainable for a longer time. 

Róbert Púček

3. roč.

Bc.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

robopucek1@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Róbert Púček

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?