AFAP

Zin o duševnom zdraví musel vzniknúť aby mi bolo lepšie. Bolo to As Fucked As Possible. Písmo Badbite som tvoril v rámci svojej psychohygieny.

Róbert Púček

3. roč.

Bc.

Ateliér Písmo a Typolab

Vizuálna komunikácia

robopucek1@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Róbert Púček

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?