AFAP • Róbert Púček

AFAP

Zin o duševnom zdraví musel vzniknúť aby mi bolo lepšie. Bolo to As Fucked As Possible. Písmo Badbite som tvoril v rámci svojej psychohygieny.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

AFAP • Róbert Púček

AFAP

Zin o duševnom zdraví musel vzniknúť aby mi bolo lepšie. Bolo to As Fucked As Possible. Písmo Badbite som tvoril v rámci svojej psychohygieny.

Zdieľať

AFAP • Róbert Púček

AFAP

Zin o duševnom zdraví musel vzniknúť aby mi bolo lepšie. Bolo to As Fucked As Possible. Písmo Badbite som tvoril v rámci svojej psychohygieny.

Zdieľať
Robert-Pucek-c4d08336

Róbert Púček

robopucek1@gmail.com

Robert-Pucek-c4d08336

Róbert Púček

robopucek1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo a Typolab

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD. MgA. Boris Meluš

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo a Typolab

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD. MgA. Boris Meluš

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.